Seminar Kalibratie en Kwaliteit op WoTS

Hoe zorgt u voor betrouwbare analyseresultaten? En moet er gevalideerd worden om meetonzekerheden te voorkomen? Belangrijke vragen om aan de kwaliteitseisen en normeringen te voldoen. Tijdens het WoTS-seminar Kalibratie & Kwaliteit op woensdag 3 oktober delen specialisten en deskundigen hun kennis en ervaringen.

Overal om ons heen worden metingen uitgevoerd waarvan de resultaten de basis vormen voor het nemen van beslissingen, het sturen van processen of het handhaven van bepaald beleid. Maar hoe betrouwbaar zijn die resultaten en hoe kun je ervoor zorgen dat de meetdata aan de juiste kwaliteitseisen voldoet? Gerard Nieuwenkamp van VSL geeft tijdens zijn presentatie voorbeelden van metrologie in het dagelijks leven en gaat in op de vraag hoe kalibraties gebruikt kunnen/moeten worden om betrouwbare meetresultaten te genereren.

Bij SYNLAB worden per dag zo’n 3.000 monsters op 2 locaties in Europa geanalyseerd. Daarbij worden ongeveer 3.500 apparaten gebruikt. Alles dient herleidbaar gekalibreerd en gecontroleerd te zijn om alle 350 verrichtingen geaccrediteerd uit te kunnen voeren, volgens de richtlijnen in Europa. Corina van Eijk laat zien hoe dit hele proces gemanaged wordt, maar ook welke uitdagingen er zijn die worden veroorzaakt door de verschillende inzichten in Europa.

Kenmerkend voor milieu- en voedingsmonsters is de variabele matrix: het ene monster is het andere niet. Maar de meetonzekerheid voor elk monster apart bepalen kan in de praktijk niet. Henk van de Wiel van NEN laat u ervaren hoe de problemen op te lossen door de monsters dichtbij te brengen en uzelf aan het meten te zetten.

Daarnaast geeft Dibora Kettelerij van Qlip een inkijk in de kwaliteitsborging rondom de kalibratie van infrarood-apparatuur. De kalibratie van de apparatuur in hun eigen laboratoria, waar jaarlijks bijna 15 miljoen monsters rauwe melk worden geanalyseerd. De productie van verschillende kalibratiereeksen die wereldwijd toegepast worden. De kalibratieservice op locatie bij zuivelfabrieken waardoor een productieproces efficiënter aangestuurd kan worden. En als laatste de nieuwste ontwikkeling om op afstand de metingen bij deze zuivelfabrieken te borgen en bij te sturen. Zegt de term IoT u iets?

Inschrijven kan via deze link.

Bron: FHI

Advertisment ad adsense adlogger