Opleidingen

Lees ook
Toename instroom Chemie opleidingen

Toename instroom Chemie opleidingen

Afgelopen week ontvingen vijftig nieuwe chemietalenten de Topsector Chemiebeurs tijdens de WoTS in de Jaarbeurs Utrecht. Sinds de start van dit beurzenstelsel in 2011 is er een duidelijke toename te zien in de instroom van chemie-opleidingen. De uitdaging blijft echter de stijging van het aantal vacatures bij te houden. In de afgelopen vijf jaar is...

TechniekXL. Hoe smart ben jij?

TechniekXL. Hoe smart ben jij?

Vorige week sloeg de Fedacedamie op de WoTS een nieuwe weg in. Met TechniekXL wordt het voormalige opleidingsaanbod flink uitgebreid. Bovendien is er een veel grotere samenhang tussen de verschillende 'losse' cursussen en trainingen, wat de weg openzet naar een branchebreed erkend diploma. In totaal gaat het om negen kennisaanbieders, vier vakgebieden...

Meer eerstejaars hbo Techniek

Meer eerstejaars hbo Techniek

Hoewel er dit studiejaar minder eerstejaars studenten begonnen zijn met een hbo techniek opleiding, is de animo voor een technische studie wel gestegen Landelijk daalde het aantal eerstejaars met 4 procent ten opzichte van het aantal studenten dat zich september vorig jaar had ingeschreven voor een hbo techniek studie. De koepelorganisatie Vereniging...

Gericht opleiden loont

Gericht opleiden loont

Door de bomen het bos weer zien, is wat waard… Wie in de fabriek van Agrifac loopt, ziet in de eerste werkhal manshoge velgen met terreinbanden, grote losse cabines en indrukwekkende frames. Medewerkers zijn er bezig met flexibele leidingen en gigantische steeksleutels. De naastgelegen hallen herbergen onder meer een onderdelenmagazijn en een lakstraat....

Eerste TechniekXL-diploma’s uitgereikt

Eerste TechniekXL-diploma’s uitgereikt

Het belang van een leven lang leren Onlangs werden bij FME de eerste TechniekXL-diploma’s uitgereikt. Tim van Marwijk en Erik Bandell van Armac ontvingen uit handen van voorzitter Egbert Stremmelaar de eerste exemplaren. Het opleidingsinitiatief TechniekXL is een nieuwe branche-erkende schakel voor “een leven lang leren”, die vele leverancierspecifieke...

Opleiding is meer dan een snackautomatiek

Opleiding is meer dan een snackautomatiek

Het laten betalen per vak zal het leervermogen en de ontwikkeling van studenten belemmeren Het idee van Wirken, Duisenberg, Mohandis en Van den Boom, en het experiment in Amsterdam, zijn interessante ontwikkelingen die we met belangstelling gaan volgen. Toch kijken we er ook met zorg naar. Een systeem waarin studenten alleen maar losse vakken volgen...

Meer flexibiliteit bij opzetten van opleidingen in het MBO sluit goed aan op Smart Industry.

Meer flexibiliteit bij opzetten van opleidingen in het MBO sluit goed aan op Smart Industry.

Kabinet geeft mbo-scholen meer ruimte voor eigen regionaal opleidingsaanbod Mbo-scholen moeten met hun opleidingen sneller kunnen inspelen op opkomende beroepen. De ministerraad heeft ingestemd met een experimentregeling van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waardoor mbo-scholen samen met het bedrijfsleven op regionaal niveau...

Robotopleiding in de maak

Robotopleiding in de maak

Bedieners en programmeurs krijgen eigen opleiding ‘Het is de allerhoogste tijd dat er een professionele opleiding komt voor programmeurs en bedieners voor industriële robots,’ aldus een gedreven Piet Mosterd, CEO van AWL-Techniek in Harderwijk. ‘Gelukkig biedt het LAC al opleidingen aan voor programmeurs en bedieners van lasrobots, maar voor andere...

Meiden beter in bèta dan jongens

Meiden beter in bèta dan jongens

Meiden ligt bèta beter Meisjes zijn de afgelopen vijf jaar beter geworden in bèta vakken dan jongens. Dat komt, doordat ze natuur- en scheikunde, wiskunde, techniek en biologie ook écht leuk vinden. Jongens scoren dit schooljaar alleen nog hoger voor natuurkunde, namelijk een 6,54. Het verschil is echter te verwaarlozen. Voor scheikunde haalden de meisjes...

Opleiding ATEX en explosieveiligheid van installaties

Opleiding ATEX en explosieveiligheid van installaties

Op 17 november 2016 start opnieuw de post-bachelor opleiding ‘EBPEX, Engineeren en beoordelen van explosieveilige installaties’. Vereiste In de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht hebben diverse technici, engineers en projectleiders eerder deze praktijkgerichte opleiding gevolgd. Explosieveiligheid is vastgelegd in regel- en wetgeving door middel van...