Energie

Lees ook

Nederland kan regierol nemen in Europese energiemarkt

Toekomst Europese energiemarkt Hoe zal Europa er uitzien omstreeks 2050? En vooral - hoe kunnen we nu al voorsorteren op de complexe systeemveranderingen op energiegebied en tegelijkertijd zorgen dat de Nederlandse economie er wel bij vaart? Die vraag staat centraal in Het Delft Plan: Nederland als Energy Gateway van Europa. Met dit plan wil de TU Delft een beweging in gang zetten om de kracht van Nederland op energiegebied in Europa te benutten. Het Delft Plan geeft richting en perspectief aan beleid, marktpartijen, wetenschap en andere betrokkenen, gericht op no-regret stappen. Voor de TU Delft...

MKB Steunpunt Topsector Chemie en Energie binnenkort van start

Topsectoren Chemie en Energie De Topsectoren Chemie en Energie zijn het erover eens dat het mkb een belangrijke rol speelt bij innovatie. Maar ook dat het voor mkb’ers niet eenvoudig is om een goed idee daadwerkelijk naar euro’s om te zetten. Het MKB Steunpunt Topsectoren Chemie en Energie moet mkb’ers met innovatie-ambities straks helpen bij vragen en knelpunten op hun weg van vinding naar markt. Mkb met innovatie-ambities In Nederland zijn vijftienhonderd à tweeduizend mkb-bedrijven in de Topsector Chemie. En van de vierhonderd organisaties die bij de Topsector Energie zijn aangesloten is driekwart...

Energieafspraken bieden kansen voor bedrijven

Energieafspraken voor betrouwbare energievoorziening Ruim zestig landen hebben woensdag in Den Haag afspraken gemaakt voor een betrouwbare energievoorziening wereldwijd. Door die afspraken in het vernieuwde energiehandvest komen er ook investeringskansen voor bedrijven, bijvoorbeeld omdat meer geïnvesteerd gaat worden in pijp- en elektriciteitsleidingen. Volgens minister Henk Kamp (Economische Zaken) biedt de woensdag gesloten overeenkomst ook voor Nederlandse ondernemers kansen. Hij denkt daarbij onder meer aan bedrijven die windmolenparken op zee installeren. Die kennis is goed te gebruiken in...

International Motor Summit for Energy Effciency

International Motor Summit for Energy Effciency

Over groei vanaf 2018, IE8 motoren en het belang van de aandrijftrein De groei van het mondiale energieverbruik is praktisch lineair. Het loopt op van circa 15.000 miljard kWh in 2014 naar 21.650 miljard kWh in 2035, aldus de US Energy Information Administration. Maar liefst 40% procent van het huidige verbruik komt voor rekening van de elektromotor:...

Energie-audit verplicht gesteld voor grotere ondernemingen

Energie-audit is een must Aan energiebesparing wordt meer aandacht besteed dan ooit. Voor grotere ondernemingen met meer dan 250 werknemers is nu een wettelijke EU-regeling van kracht geworden in Nederland. Deze zogenoemde Energie Efficiency richtlijn verplicht tot een vierjaarlijkse Energie-audit voor een groep grotere energiegebruikers. Vanwege het verplichtende wettelijke karakter is het verstandig om deze regeling door te nemen en tenminste te bepalen of je bedrijf/concern onder deze regeling valt. Deelnemers aan de energy efficiëntie convenanten (MJA3 en MEE/ETS bedrijven) en/of ISO 50.001...

Energieaudit levert besparing op

Energieaudit en technische verbeteringen van ketelhuis tot en met proces De kwaliteit van het water dat gebruikt wordt voor het genereren van stoom, moet binnen bepaalde analyseparameters blijven om corrosie tegen te gaan. Water en stoomkwaliteit zijn belangrijke parameters voor een onderhoudsvrij stoomsysteem. Endress+Hauser biedt kant en klare Steam Water Analysis Systems(SWAS) als turn-key paneel oplossing voor het meten deze parameters. Een efficiënt werkende ketel betekent optimalisatie van de investering, reduceren van storingen en minimaliseren van bedrijfskosten. De juiste instrumentatie...

Nederlandse innovaties in energieopslag

Nederlandse innovaties op de Vakbeurs Energie Op de Energy Storage Day die op woensdag 7 oktober van 13.30 tot 16.00 uur wordt gehouden in de Boschzaal op de Vakbeurs Energie is de volle breedte van innovaties en toepassingen van energieopslag te beleven. In de transitie naar een volledig duurzame en schone energievoorziening zal de opslag van energie een steeds grotere rol gaan spelen. Adviesbureau McKinsey noemde recent  de grootschalige opslag van energie nog de grootste uitdaging van de energietransitie. Leden van Energy Storage NL werken continu aan nieuwe innovatieve en betaalbare oplossingen...

Rijnmond Energie failliet verklaard

Rijnmond Energie failliet verklaard

Rijnmond Energie, de eigenaar en exploitant van de gasgestookte Rijnmondcentrale op de Vondelingenplaat in Rotterdam, is dinsdag door de rechter failliet verklaard. De in 2004 geopende energiecentrale, met een capaciteit van 820 megawatt, stond volgens mediaberichten al enige tijd in de mottenballen. Er was recent al sprake van dat de Rijnmondcentrale...

Startup: minder elektrisch verbruik van industriële processen door duurzame energieplanner

Lagere rekening door energieplanner Door de onvoorspelbaarheid van duurzame energie-opwekkers als zon en wind ontstaan er overschotten en tekorten op het elektriciteitsnet. Dure, rokende verbrandingscentrales vangen nu die pieken en dalen op, waardoor elektriciteit nodeloos duur en vies wordt. Peeeks helpt dit probleem op te lossen door apparaten bij bedrijven op het juiste moment aan en uit te zetten en zorgt er daarmee tegelijkertijd voor dat de energierekening van deze bedrijven tot wel 40 procent lager wordt. De start-up is finalist bij de Enlightenmentz of the Year verkiezing in de categorie...

Nieuwe standaard voor flexibel energiegebruik

Nieuwe standaard voor flexibel energiegebruik

Energiegebruik en slimme energiesystemen Een consortium van zeven Nederlandse spelers - waaronder FME-lidbedrijf ABB - presenteerden deze week het Universal Smart Energy Framework (USEF). USEF beschrijft een nieuw marktmodel dat de handel in flexibel energieverbruik mogelijk maakt en dat alle spelers in het energiesysteem helpt te profiteren van flexibele...