Smart Industry is de nieuwe minor bij de HAN

Voorwaarde voor Smart Industry

Bij de opleiding Bedrijfskunde MER start 7 februari een aantal HAN-studenten (maar ook van andere hogescholen) met met de nieuwe minor Smart Industry. Deze minor richt zich op Business, ICT en Technologie. Hoe kun je de nieuwste technologische innovaties op het gebied Robotics, Data Analytics en Machine Learning vertalen naar economische en maatschappelijke waarde voor een bedrijf?

 In de minor wordt studenten geleerd om technologische innovaties en digitale verbindingen te vertalen naar economische kansen. Inmiddels hebben studenten uit heel Nederland zich aangemeld voor deze minor. De minor is samen met bedrijven en instellingen uit de regio ontwikkeld en een deel van het onderwijs vindt bij deze bedrijven plaats.

Aanleiding

Het besluit om deze minor te starten vloeit voort uit de interesse bij studenten en de grote behoefte bij bedrijven en instellingen. De behoefte bestaat uit mensen die kunnen werken in de driehoek van technologie, ICT en bedrijfskunde. De uitdaging voor de diverse organisaties ligt in de vertaling van de beloftes die innovaties bieden naar daadwerkelijke economische en maatschappelijke waarde. Door de hele waardeketen zodanig in te richten dat de nieuwe technologieën optimaal kunnen bijdragen aan winsten op het gebied van efficiëntie en kwaliteit ontstaat Smart Industry. Studenten leren hier vanuit meerdere perspectieven naar te kijken.

Minor

Naast workshops en trainingen verzamelen de studenten met betrokken partners uit het bedrijfsleven vraagstukken op het gebied van Smart Industry en werken ze in teamverband aan oplossingen. Door de verschillende studie-achtergronden van studenten (onder andere Techniek, ICT, Bedrijfskunde) leren ze zo breed mogelijk gebruik te maken van elkaars expertise.

Alle hbo-studenten in Nederland volgen tijdens hun opleiding een vrijekeuze minor van een halfjaar. Dit kan bij de eigen- of een andere hogeschool. Het gaat hierbij om een vakkenpakket ter specialisatie of verbreding van kennis en competenties (meestal in het derde of vierde studiejaar).

Voor wie?

Studenten moeten minimaal twee jaar een hbo-opleiding bij de HAN of een andere hogeschool hebben gevolgd of bezig zijn met het tweede jaar van een universitaire opleiding. Daarnaast is stage-ervaring van een half jaar vereist.

In de minor wordt studenten geleerd om technologische innovaties en digitale verbindingen te vertalen naar economische kansen. Inmiddels hebben studenten uit heel Nederland zich aangemeld voor deze minor. De minor is samen met bedrijven en instellingen uit de regio ontwikkeld en een deel van het onderwijs vindt bij deze bedrijven plaats.

Aanleiding

Het besluit om deze minor te starten vloeit voort uit de interesse bij studenten en de grote behoefte bij bedrijven en instellingen. De behoefte bestaat uit mensen die kunnen werken in de driehoek van technologie, ICT en bedrijfskunde. De uitdaging voor de diverse organisaties ligt in de vertaling van de beloftes die innovaties bieden naar daadwerkelijke economische en maatschappelijke waarde. Door de hele waardeketen zodanig in te richten dat de nieuwe technologieën optimaal kunnen bijdragen aan winsten op het gebied van efficiëntie en kwaliteit ontstaat Smart Industry. Studenten leren hier vanuit meerdere perspectieven naar te kijken.

Minor

Naast workshops en trainingen verzamelen de studenten met betrokken partners uit het bedrijfsleven vraagstukken op het gebied van Smart Industry en werken ze in teamverband aan oplossingen. Door de verschillende studie-achtergronden van studenten (onder andere Techniek, ICT, Bedrijfskunde) leren ze zo breed mogelijk gebruik te maken van elkaars expertise.

Alle hbo-studenten in Nederland volgen tijdens hun opleiding een vrijekeuze minor van een halfjaar. Dit kan bij de eigen- of een andere hogeschool. Het gaat hierbij om een vakkenpakket ter specialisatie of verbreding van kennis en competenties (meestal in het derde of vierde studiejaar).
Voor wie?

Studenten moeten minimaal twee jaar een hbo-opleiding bij de HAN of een andere hogeschool hebben gevolgd of bezig zijn met het tweede jaar van een universitaire opleiding. Daarnaast is stage-ervaring van een half jaar vereist.

Advertisment ad adsense adlogger