Rijk wil € 130 miljoen investeren in Brainport

Brainport Industries

Het Rijk maakte onlangs bekend fors te willen bijdragen aan voorzieningen, talent en innovatie in de regio Eindhoven. Het kabinet investeert €130 miljoen uit gelden voor de regio’s in Brainport.

Brainport Eindhoven als een economisch kerngebied van nationale betekenis

Rijk en regio gaan samenwerken aan de opgaven waar regio Eindhoven voor staat. Dit moet resulteren in een Regio-Deal die de concurrentiepositie van de regio versterkt. Pauli: “De hele Brabantse economie profiteert.” Minister Schouten, minister Ollongren en staatssecretaris Keijzer maakten de rijksbijdrage 16 maart bekend tijdens een bijeenkomst in een van de gebouwen van de Technische Universiteit Eindhoven. Zij gaan nu samen met de betrokken regionale partijen de plannen van Brainport verder uitwerken. Hiervoor is een totale investering van € 370 miljoen nodig. De regio wil de bijdrage van het Rijk aanvullen tot dit bedrag.

Versterking kerngebied

De projecten, die mogelijk worden door de samenwerking, zullen zich richten op het aantrekken, opleiden en behouden van technisch talent op alle onderwijsniveaus en het realiseren van innovaties met maatschappelijke impact. Doel is daarnaast om culturele, maatschappelijke en sport-voorzieningen te verbeteren en de leefbaarheid van stad en regio te vergroten. Het Rijk heeft hiervoor geld gereserveerd onder voorwaarde dat de regio dit bedrag aanvult. Gelden voor fotonica worden ingezet voor het opzetten van een Nationaal Masterplan Fotonica, waarbij ook Overijssel en Gelderland worden betrokken.

Per inwoner meeste patenten ter wereld

Het kabinet ziet Brainport Eindhoven als een economisch kerngebied van nationale betekenis. Met een concentratie van kennisintensieve maakindustrie is deze regio aanjager van innovatie in de Nederlandse hightechsector. De regio kent de hoogste private uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling en de grootste economische groei in 2017 van Nederland. De stad Eindhoven heeft per inwoner zelfs de meeste patenten ter wereld. Staatssecretaris Keijzer: “Brainport Eindhoven is enorm belangrijk voor de innovatiekracht van Nederland.”

Koplopersrol

Gedeputeerde Economie en Internationalisering Bert Pauli van de provincie Noord-Brabant ziet in de investering van het kabinet erkenning voor Brainport Eindhoven: “Het Rijk bevestigt hiermee dat Brainport een koplopersrol vervult in de nieuwe economie van Nederland. De regio is met zijn omvangrijke netwerk van bedrijven en onderzoeksinstellingen stevig verankerd in het hele land, en zeker in Brabant. De investeringen betekenen daardoor een belangrijke impuls voor het concurrentievermogen van onze provincie.”

Regio-Deal

De provincie is, net als Stichting Brainport, Metropoolregio Eindhoven en gemeente Eindhoven, één van de partners van het Rijk in de te sluiten Regio-Deal. Zij gaat zich inspannen voor de uitvoering van de projecten en het aanvullen van de bijdrage van het Rijk. De provincie is nog geen formele financiële verplichting aangegaan. Gedeputeerde Staten schrijven vandaag in een statenmededeling dat de bijdrage van de provincie naar verwachting tussen de € 15,5 en € 40 miljoen zal bedragen.

Advertisment ad adsense adlogger