In Troonrede bijzondere aandacht voor belang digitalisering in Nederland

geld

Gisteren werd de Troonrede uitgesproken. FME is groot voorstander voor de aandacht die er is voor cybersecurity om de toenemende risico’s en dreigingen in de digitale wereld beter het hoofd te kunnen bieden. Zo staat in de Troonrede: “Er komt extra geld om op te treden tegen cyberspionage, cybersabotage en cybercriminaliteit.” Ook is er aandacht voor de Brexit, een teleurstellende stap voor de Europese samenwerking. FME vindt internationale samenwerking van groot belang om tot oplossingen te komen voor maatschappelijke uitdagingen en vraagstukken, zoals het klimaatakkoord van Parijs en het onverkort uitvoeren van het Energieakkoord.

Nederland uitstekende uitgangspositie in digitale toekomst

Nederland heeft een uitstekende uitgangspositie om de economische kansen van de digitale toekomst voluit te benutten. De keerzijde van deze afhankelijkheid van ICT is dat het ons kwetsbaar maakt voor cyberincidenten. FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink: “Het belang van digitalisering is voor Nederland groot, daarom ben ik blij met deze aandacht voor cybersecurity.” FME is verheugd dat de overheid € 26 miljoen vrijmaakt om een begin te maken met de aanpak van de toenemende risico’s en dreigingen in de digitale wereld. FME maakt zich daarom al lange tijd sterk voor concrete maatregelen gericht op kennis- en informatiedeling over cybersecurity. Daarom is FME ook blij met de oprichting van een Digital Trust Centre (DTC), waarvoor € 2,5 miljoen euro op de EZ-begroting is gereserveerd. Dit DTC moet mkb-bedrijven in staat stellen hun cybersecurity beter te organiseren. Op deze manier kan de ambitie van Nederland ‘as a safe place to do business’ werkelijkheid worden.

Om de kansen van Smart Industry te kunnen blijven benutten, is het noodzakelijk dat we vertrouwen hebben in de digitale wereld en ons er veilig in kunnen bewegen. FME-voorzitter Dezentjé Hamming: “Aandacht voor cybersecurity is geen luxe maar noodzakelijk om het innovatieve karakter – en daarmee het verdienvermogen van de technologische industrie – in stand te houden.”

Miljoenennota

Dit jaar wordt de Miljoenennota aangeboden aan de Tweede Kamer zonder Algemene Politieke Beschouwingen. Het lijkt erop dat de formatie zijn einde nadert en in het regeerakkoord de besluiten zijn opgenomen voor de nieuwe regering. In het najaar worden de plannen van het nieuwe kabinet besproken en behandeld in de Tweede Kamer. FME heeft in de lobby de formateur en politieke partijen met regelmaat geïnformeerd. In de Industrieagenda staat de FME-visie op de belangen voor de technologische industrie.

FME kijkt uit naar het regeerakkoord. Er is ambitie nodig voor de toekomst. Om oplossingen te vinden voor maatschappelijke uitdagingen, zoals onze energie- en voedselvoorziening, het klimaat, gezondheid en veiligheid, zijn investeringen nu nodig. Met deze noodzakelijke investeringen in innovatie, onderwijs en de digitalisering van de economie kan een nieuw kabinet zorgen dat Nederland voorop blijft lopen.

Advertisment ad adsense adlogger