Slag rond kennis, robots en talenten

Industry 4.0 in de regelkamer

Europa dreigt de industry 4.0 slag te verliezen

Er zijn belangrijkere lange-termijn zaken om ons zorgen rond over te maken rond kennis, nieuwe technologie en talenten, aldus de Telegraaf.

Winnaars

Buiten ons land is het belangrijkste agendapunt de wereldwijde slag om kennis, nieuwe technologie en talenten. Landen en bedrijven die er in slagen om met innovatieve technogieen, zoals robots en slimme software programma’s voorop te lopen, zijn de winnaars van nieuwe economie, aangeduid als 4.0. Kunstmatige intelligentie (AI) wordt daarbij als de sleuteltechnologie beschouwd.

Deze strijd is vooral begonnen door China dat een meerjarenprogramma heeft gelanceerd om op het terrein van digitalisering en de nieuwste technologieën wereldkampioen 4.0 te worden. China investeert vele malen meer in deze innovaties dan Europa. Als de Chinezen erin slagen hier succesvol in te zijn ( en de kans is groot) dan kunnen ze de wereldeconomie op veel terreinen met hun economische en technologische machtspositie domineren.

Toptalenten

Niet alleen binnen de VS, maar ook in andere landen, zoals Japan, Rusland en binnen de EU leidt deze opmars van China tot bezorgdheid bij regeringen en het bedrijfsleven. Inmiddels heeft Rusland een programma aangekondigd waarmee het tot de vijfde economie van de wereld wil uitgroeien. Simpel gezegd zal de wereldkampioen straks koploper zijn op het terrein van digitalisering en de nieuwste technologieën ( AI, Internet of Things, robots, big data, 3d-printen, blockchain enz.) en dit zijn markten waar “de winnaar alles inpikt”, zoals we nu al zien bij Google, Apple, Facebook en Amazon.

Om koploper te worden moeten landen kunnen beschikken over toptalenten op deze terreinen. Steeds meer landen maar ook bedrijven zijn daarom gestart om met lucratieve aanbiedingen deze talenten wereldwijd te werven. Dat daarmee successen wordt geboekt hebben wij in onze werkkring al ervaren.

Trend

Tot voor kort overheerste in de publieke opinie het beeld dat robots onze banen komen inpikken. Dit beeld is gelukkig aan het verdwijnen en we zien nu een wereldwijde trend waarbij de nadruk verschuift naar de noodzaak voor landen en ondernemers om juist te gaan investeren in digitalisering en robotica. Doen ze dat niet dan worden weggeconcurreerd en lopen een technologische achterstand op die leidt tot een lagere groei, minder banen en minder welvaart.

Dit besef heeft geleid tot een wereldwijde oorlog om zo snel mogelijk te kunnen beschikken over tech kennis, de nieuwste technogieen en talenten die daarmee kunnen omgaan. Eerder noemden wij China maar een ander mooi voorbeeld is Singapore dat een programma heeft ontwikkeld waarmee met de inzet van kunstmatige intelligentie de jaarlijkse economie zal verdubbelen.

Wakker geworden

De EU is ook wakker geworden. Deze week presenteerde de Commissie een plan van aanpak voor investeringen in kunstmatige intelligentie. Volgens Brussel is een inhaalslag nodig om te voorkomen dat de EU voor deze technologie afhankelijk wordt van China en andere landen. Maar dit plan is onvoldoende. Het grote probleem is dat Europa ook bij digitalisering en andere technologieën ver achterblijft bij de VS en China.

Nu inzetten

Dat premier Rutte zich inspant om hoofdkantoren van multinationals voor Nederland te behouden is begrijpelijk. Tegenstanders van dit beleid onderschatten de economische betekenis van de internationale uitstraling en de werkgelegenheid die ze niet in eigen huis maar wel via opdrachten nog steeds bij het mkb scheppen. Maar met het oog op de 4.0-wereld en de tech slag moet Rutte III nu volop gaan inzetten op het mkb en met name onze hightechsector die ook een cruciale rol gaat spelen bij het klimaatbeleid.

De wereldwijde klimaatdoelstelingen kunnen namelijk alleen worden gerealiseerd met de inzet van innovatieve technologieën waarmee de energietransitie van fossiel naar duurzaam wordt versneld. Een extra reden voor premier Rutte om zowel in ons land als in de EU het boegbeeld te worden van digitalisering en de nieuwste technologieën.

Bron: Telegraaf

Advertisment ad adsense adlogger