Contouren Implementatieagenda Smart Industry 2018-2021 bekend

Voorwaarde voor Smart Industry

Team Smart Industry werkt aan de nieuwe Implementatieagenda voor de periode 2018-2021. We maken het nog concreter, nog resultaatgerichter en nog meer voor én met het bedrijfsleven. De contouren van de implementatieagenda hebben we de afgelopen week aangeboden aan de minister en staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Met centraal een negental versnellingsprojecten en een achttal industriële transformaties.

De komende 2 maanden zullen we deze contouren verder concretiseren. Wilt u meedoen, laat het ons weten! De definitieve Implementatieagenda zal op 5 februari tijdens het Jaarevent Smart Industry worden gepresenteerd.

Download Naar een implementatieagenda smart industry

Advertisment ad adsense adlogger