VS pleiten voor ontwikkeling standaarden Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence standaarden krijgen vorm

ANSI, het normalisatie-instituut in de Verenigde Staten, heeft voorgesteld om standaarden te ontwikkelen voor Artificial Intelligence. Ze hebben daartoe twee voorstellen gedaan bij ISO en IEC. NEN is in Nederland een consultatie gestart naar de wenselijkheid van deze standaarden.

Hoewel Artificial Intelligence zeker niet nieuw is en er al decennia onderzoek naar wordt gedaan, staat Artificial Intelligence op dit moment volop in de belangstelling. De toegenomen rekenkracht van computers heeft geresulteerd in de opkomst van Machine Learning. Deze tak van kunstmatige intelligentie is gebouwd op patroonherkenning en heeft de mogelijkheid heeft om zelfstandig kennis op te bouwen. Machine Learning kent steeds meer praktische toepassingen in verschillende sectoren en industriële processen. Daarmee wordt deze tak van Artificial Intelligence beschouwd als een van de pijlers van de vierde industriële revolutie.

Amerikaanse voorstellen

De Amerikaanse standaardisatievoorstellen hebben betrekking op:

  • Artificial Intelligence Concepts and Terminology: gestandaardiseerde concepten en terminologie voor een beter begrip en bredere acceptatie van de technologie.
  • Framework for Artificial Intelligence (AI) Systems Using Machine Learning (ML): het raamwerk richt zich op praktische afstemmingsproblemen bij het gebruik van Machine Learning in AI systemen en gaat in op maatschappelijke zorgen die er spelen ten aanzien van AI.
Advertisment ad adsense adlogger