Meer weerstand tegen robots

Volgens onderzoekers Timo Gnambs (Johannes Kepler Universität Linz in Oostenrijk) en Markus Appel (Julius-Maximilians-Universität in het Duitse Würzburg) staan we aan het begin van een robottijdperk. In sommige sectoren zijn de machines al goed ingeburgerd, in andere sectoren zijn ze nog in opkomst. Volgens hun onderzoek, gepubliceerd in vakblad Computers in Human Behavior, zijn Europeanen echter terughoudender geworden over robots. De studie laat zien dat Europeanen robots in 2017 negatiever beoordeelden dan in 2012.

De onderzoekers analyseerden de Eurobarometergegevens van 2012, 2014 en 2017. Hun bevindingen zijn gebaseerd op 80.396 inwoners van 27 Europese landen.

Er lijkt nu vooral meer scepsis ten aanzien van robots op de werkvloer. Dit komt volgens de onderzoekers wellicht door de maatschappelijk discussie over banenverlies door het inzetten van robots. De toename in scepsis is een waarschuwing voor bedrijven en de politiek. Negatieve houdingen jegens nieuwe technologieën kunnen ertoe leiden dat deze in de toekomst niet zullen worden aangenomen, en dus geen eerlijke kans op de markt krijgen.

De ondervraagden kregen eerst een algemene beschrijving van robots als machines die mensen helpen met alledaagse activiteiten, zoals schoonmaakrobots, of machines die helpen bij gevaarlijke reddingsoperaties. Toen de geïnterviewden deze robots beoordeelden, waren de resultaten nog best positief. Een ander beeld verscheen echter al snel toen de ondervraagden met specifieke toepassingen werden geconfronteerd, zoals operaties, zorgverlenende robots of zelfrijdende auto’s. Zij beoordeelden deze robots een stuk negatiever.

Europeanen zijn theoretisch gezien redelijk positief over robots. Men wordt kritischer als de robot gespecifieerd is en persoonlijke interacties als dreigend worden ervaren. Mannen hebben vaker een positiever beeld van robots dan vrouwen, en arbeiders zijn meestal negatiever over robots dan mensen met een kantoorbaan.

Advertisment ad adsense adlogger