Yokogawa lanceert OpreX Managed Service

 

OpreX Managed Service is een dienst waarmee fabrieksapparatuur op afstand kan worden gemonitord en onderhouden. Door problemen in fabrieksinstallaties en -apparatuur te identificeren en te corrigeren voordat deze uitvallen, kan worden voorkomen dat de fabriek onverwachts stil komt te liggen. De service is volledig modulair opgebouwd en kan hierdoor tegemoet komen aan de wensen en behoeften van iedere klant.

OpreX Managed Service is onderdeel van het OpreX Sustainable Maintenance portfolio.

Ontwikkelingsachtergrond

Apparatuur storingen zijn een van de voornaamste oorzaken van incidenten die leiden tot een ongeplande shutdown; het stilvallen van een fabriek. In de praktijk blijkt het lastig te zijn om dit soort apparatuur storingen te voorkomen als er alleengebruik wordt gemaakt van conventionele onderhoudsmethodes waarin onderhoud voornamelijk periodiek wordt uitgevoerd.

Daardoor is er steeds meer vraag naar voorspellende onderhoudsmethodes die de status van apparaten monitoren en zoeken naar aanwijzingen die duiden op een toekomstige storing, zodat productieverliezen kunnen worden voorkomen. Ook zijn steeds meer fabrieken bezig met het stroomlijnen van hun activiteiten door hun besturingssystemen te koppelen aan informatiesystemen die toezicht houden op het productie- en onderhoudsproces. Hiervoor worden verschillende instrumentatieruimtes en besturingssystemen met elkaar verbonden die voorheen waren gescheiden. Dit heeft ertoe geleid dat systemen groter en complexer zijn geworden dan ooit te voren, waardoor het moeilijk is om overzicht te verkrijgen in de toestand van de onderliggende systemen. Een andere uitdaging is de dringende noodzaak om cybersecurity maatregelen in de fabrieken te implementeren. Het is echter steeds moeilijker geworden om de expertise te vinden die nodig is om deze grootschalige systemen te onderhouden, doordat heel veel vakkundig en ervaren personeel binnenkort met pensioen gaat.

Yokogawa heeft de OpreX Managed Service ontwikkeld als oplossing voor deze uitdagingen en om te voorzien in de behoeften van de sector door de digitale transformatie van beheer en onderhoud in productieomgevingen mogelijk te maken.

 Totaalpakket

De OpreX Managed Service wordt geleverd bovenop een softwareplatform dat niet alleen in staat is om de deugdelijkheid te beoordelen van zowel Operationele Technologie - denk aan DCS of ICSS-besturingssystemen, veldinstrumentatie als IT. Wat betekent dat de service zowel voor voorspellend onderhoud als incidentenbeheer kan worden gebruikt. Met behulp van dit platform kan Yokogawa de oorzaken van eventuele problemen in deze apparatuur voor haar klanten op afstand bewaken en opsporen. Door gebruik te maken van de kennis van OT, IT en fabrieksonderhoud die Yokogawa in de loop van de jaren heeft opgedaan door nauw samen te werken met bedrijven in uiteenlopende sectoren, is Yokogawa in staat te helpen de frequentie van onverwachte shutdowns te verminderen, de bediening van productieapparatuur te stroomlijnen en de hoeveelheid benodigd onderhoud te verkleinen.

Wat doet de service?

  1. Gecentraliseerd statusbeheer van fabrieksapparatuur en 24/7-monitoren
    Aan de hand van deze service worden gegevens 24/7 real-time verzameld om de status van apparatuur waar ook ter wereld te monitoren. Deze manier van monitoren kan niet alleen worden toegepast op producten van Yokogawa, maar ook voor een breed scala aan fabrieksapparatuur van andere leveranciers. Yokogawa biedt incidentenbeheer, onderhoud op afstand en advies over verbeteringen die kunnen worden doorgevoerd, naast het melden van eventuele afwijkingen of tekenen die wijzen op een toekomstige apparatuur storing. Bovendien biedt de service gecentraliseerd beheer van systeem- en netwerkbeveiligingsmaatregelen.

Yokogawa's teams van experts, die zijn gespecialiseerd in apparatuur onderhoud en cybersecurity, leveren deze diensten via een serviceplatform.

 

  1. Bedieningsondersteuning in een zeer flexibele serviceomgeving
    Afhankelijk van de behoeften van de klant kan het serviceplatform worden gebruikt op een speciale server of in een speciale cloud omgeving van de klant of in de gedeelde cloud omgeving van Yokogawa. In het geval dat het gebruik van de cloud vanwege cybersecurity maatregelen niet mogelijk is, kan het serviceplatform worden geïmplementeerd op een server in de fabriek van de klant.

 

Voor Wie?

Olie en gas, petrochemie, chemie, elektrische energie, pulp en papier, farmaceutica, levensmiddelen, ijzer en staal, water- en afvalwaterbehandeling, non-ferrometalen, metaal, cement.

 

Toepassingen

  • Voorspellend onderhoud: opstellen en uitvoeren van onderhoudsplannen op basis van historische gegevens die worden gebruikt om toekomstige storingen te voorspellen
  • Toestandsafhankelijk onderhoud: onderhoud gebaseerd op een real-time analyse die afwijkingen aantoont
  • Preventief onderhoud: periodiek onderhoud dat is gepland op basis van tijd, gebruiksuren, enzovoort.
  • Correctief onderhoud: snel herstel van apparatuur wanneer een storing optreedt.