Universiteit Twente en Vrije Universiteit werken aan technische opleiding

techniek student

Studenten die in Noord-Holland wonen, kunnen vanaf 2019 óók dichtbij huis een technische opleiding volgen. De Universiteit Twente (UT) en de Vrije Universiteit (VU) willen vanaf dat collegejaar gezamenlijk een engineeringopleiding aanbieden in Amsterdam. Beide universiteiten willen met het aanbieden van een technische bachelor in de hoofdstad meer jongeren interesseren in techniek.

Over de precieze vorm en inhoud van de technische opleiding is men nog met verschillende partijen in gesprek

Toename afgestudeerden?

FME vindt de samenwerking van de Universiteit Twente en Vrije Universiteit een fantastisch initiatief. FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink:

“Hiermee spelen zij slim in op het vergroten van het aantal technische bachelors en ik verwacht dat daarmee ook het aantal afgestudeerde technici zal toenemen. Dat zijn mensen die wij heel hard nodig hebben in onze sector. Dit is een druppel op een gloeiende plaat, want er zijn veel meer mensen nodig om een vloeiende arbeidsmarkt te krijgen. De komende 12 jaar hebben we het al over een tekort van 120.000 mensen. Wat mij betreft is dit een creatieve oplossing voor het uitbreiden van het aantal opleidingsplaatsen die navolging verdient.”

Innovatieve onderwijsvormen

Uit onderzoek is gebleken dat in Noord-Holland veel jongeren met interesse voor een technische opleiding toch voor een andere studie kiezen, omdat er in de regio geen aanbod is. De opleiding moet gebruik maken van innovatieve onderwijsvormen, zodat het een aanvullend programma is op het huidige engineeringsaanbod in Nederland. De mogelijkheden hiervoor worden momenteel door de UT en de VU samen uitgewerkt.

Jongeren interesseren

Beide universiteiten werken samen om tegemoet te komen aan het enorme tekort aan hooggekwalificeerd technisch geschoold personeel in Nederland. Onderzoek wijst uit dat in Noord-Holland de helft minder scholieren kiest voor een technische opleiding dan in regio's met een technische universiteit, terwijl een even groot percentage scholieren het vwo verlaat met een technisch profiel. De UT en de VU hopen door het aanbieden van een brede engineering bachelor in de regio Noord-Holland meer jongeren te interesseren voor een carrière in de technologie.

Het programma biedt hen de kans om na de bachelor te kiezen voor een uitgebreid palet aan technische masteropleidingen, waar de VU vooral richtingen biedt voor science-wetenschappen, en de UT opleidingen aanbiedt in de richting van engineering-wetenschappen. Landelijke industriekoepels, het lokale bedrijfsleven en de gemeente Amsterdam zullen door de UT en VU actief bij deze onderwijsvernieuwing worden betrokken.

Aanvulling op huidig aanbod

In het driejarige programma wordt de kennis van beide universiteiten gecombineerd vanuit de overtuiging dat de combinatie van een technische universiteit enerzijds en een brede universiteit anderzijds nodig is om antwoorden te vinden op de vraagstukken van de samenleving. De opleiding wordt op een innovatieve manier vormgegeven, zodanig dat het ook écht een aanvullend programma is op het huidige aanbod in Nederland.

Het onderwijs wordt door zowel docenten van de UT als van de VU verzorgd. Zo maken studenten tijdens de opleiding kennis met de onderzoeksterktes en de innovatieve regio’s van beide universiteiten. De studenten zullen daarom ook met enige regelmaat op de campus van de UT in Enschede te vinden zijn. Omdat de VU geen accreditatie heeft voor technische opleidingen worden studenten bij de UT ingeschreven. Over de precieze vorm en inhoud van de opleiding zijn VU en UT nog met verschillende partijen in gesprek over de wijze waarop zij inhoudelijk op dit initiatief zouden kunnen aansluiten.

De plannen worden de komende tijd uitgewerkt en naar verwachting voor de zomer gepresenteerd.

Meer over
Lees ook
Opleiding ATEX en explosieveiligheid van installaties

Opleiding ATEX en explosieveiligheid van installaties

Op 17 november 2016 start opnieuw de post-bachelor opleiding ‘EBPEX, Engineeren en beoordelen van explosieveilige installaties’. Vereiste In de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht hebben diverse technici, engineers en projectleiders eerder deze praktijkgerichte opleiding gevolgd. Explosieveiligheid is vastgelegd in regel- en wetgeving door middel van...

Meiden beter in bèta dan jongens

Meiden beter in bèta dan jongens

Meiden ligt bèta beter Meisjes zijn de afgelopen vijf jaar beter geworden in bèta vakken dan jongens. Dat komt, doordat ze natuur- en scheikunde, wiskunde, techniek en biologie ook écht leuk vinden. Jongens scoren dit schooljaar alleen nog hoger voor natuurkunde, namelijk een 6,54. Het verschil is echter te verwaarlozen. Voor scheikunde haalden de meisjes...

Robotopleiding in de maak

Robotopleiding in de maak

Bedieners en programmeurs krijgen eigen opleiding ‘Het is de allerhoogste tijd dat er een professionele opleiding komt voor programmeurs en bedieners voor industriële robots,’ aldus een gedreven Piet Mosterd, CEO van AWL-Techniek in Harderwijk. ‘Gelukkig biedt het LAC al opleidingen aan voor programmeurs en bedieners van lasrobots, maar voor andere...