Vrouwen in de Techniek

vrouwen-in-de-techniek

Zijn vrouwen de leiders van de toekomst? Heeft een quotum in Nederland ook effect? Wat is de invloed van gender op leiderschapsgedrag? Wat voor wetenschappelijk onderzoek is hieraan gedaan?

Wat houdt ze tegen?

Allemaal vragen die aan bod kunnen komen als het gaat over vrouwen in de techniek. Een onderwerp waarover Diana van Putten - Stigter, MCSE, drs. en werkzaam bij Pilz, een seminar organiseerde. Een seminar waarvoor vrouwen uit verschillende geledingen binnen de techniek werden uitgenodigd. Circa twintig vrouwen gaven gehoor aan die uitnodiging. Vanuit de infrastructuur, kunststofindustrie, engineeringsbureau, technische media en onderwijs, de bezetting was zeer divers. Alles rondom de centrale vraag: in hoeverre is het voor vrouwen “anders” dan voor mannen om in de techniek te werken. Meer vrouwen in technische beroepen is een wens die bij velen leeft, dat moge duidelijk zijn. Dat zie je aan de aandacht voor de techniekopleidingen en hoe die zich ook richt op meisjes.

Het doel van deze middag was ervaringen uit te wisselen en interactief met elkaar bezig te zijn, onder meer aan het netwerk. Een wat verlaat opstarten van het “old-girls-network”.


“De gemiddelde vrouw denkt “ik moet het eerst waarmaken/verdienen”.


Als eerste onderwerp van de middag gaf Diana van Putten een presentatie waarin het verschil tussen mannen en vrouwen in hun carrière aan bod kwam. Hoe vergaat het hen in hun gehele loopbaan, qua perspectief en beloning. Hoe functioneert een vrouw als leidinggevende in een mannenomgeving, hoe belemmerend werken stereotyperingen. En hoe krijgen we die stereotyperingen uit ons dagelijks denken. Zo is er inmiddels bijvoorbeeld een meldpunt voor rolbevestigend lesmateriaal op basisscholen.

Er blijkt in Nederland een zogenaamde pay-gap te zijn van maar liefst 20%! Dat heeft deels te maken met de instelling van de gemiddelde vrouw, die denkt “ik moet het eerst waarmaken/verdienen” terwijl de gemiddelde man denkt “ik ben het waard”. Vanuit deze overtuiging starten mannen met een hoger salaris. En dat verschil wordt nagenoeg niet ingelopen gedurende hun werkzame leven.

Na deze opening gaf communicatiecoach en trainer Annett ­Keizer een interactieve workshop over overtuigingskracht. Om in ieder geval maar een van die belemmeringen uit de weg te halen. Diana van Putten was blij met de opkomst en response deze eerste editie. ‘We krijgen hele positieve feedback en het is een mooie interactieve middag geweest,’ zo vertelt ze. ­Inmiddels staat de volgende editie al gepland voor 21 september 2017. Wat haar nog meer opviel? ‘Als we hier een bijeenkomst voor mannen organiseren, dan zijn ze na het eten snel vertrokken. Dat is vandaag beslist niet het geval!’