Toename instroom Chemie opleidingen

TU Delft opent robotinsituut

Afgelopen week ontvingen vijftig nieuwe chemietalenten de Topsector Chemiebeurs tijdens de WoTS in de Jaarbeurs Utrecht.

Sinds de start van dit beurzenstelsel in 2011 is er een duidelijke toename te zien in de instroom van chemie-opleidingen. De uitdaging blijft echter de stijging van het aantal vacatures bij te houden.

In de afgelopen vijf jaar is het aantal inschrijvingen voor chemie-opleidingen aan de universiteiten met twintig procent gestegen. Voor hogescholen is dat zelfs vierendertig procent. Ondanks de duidelijke toename van het aantal universitaire chemiestudenten, is de toekomstige vraag vanuit de sector - als gevolg van vergrijzing van de beroepsbevolking en de stijging van het aantal vacatures - nog steeds groter dan de toestroom van studenten. Ook stromen veel afgestudeerde chemiestudenten niet vaak genoeg de chemiesector in. Met de realisatie van inmiddels meer dan 100 beurzen voorziet de Topsector Chemie nu al in meer dan tien procent van de ambitie van 1000 beurzen die door Techniekpact is gesteld. De Topsector Chemie is daarmee koploper. Doekle Terpstra, aanjager Techniekpact, benadrukt de urgentie dat meer bedrijven in toekomstige medewerkers moeten investeren door middel van het toekennen van beurzen aan talenten.

Door de toename van het aantal studenten worden de grenzen van de capaciteit bij sommige opleidingen bereikt. Onlangs stelden zes hogescholen een numerus fixus in voor twee bètaopleidingen. Dit is een nieuwe uitdaging die industrie en onderwijs samen moeten oppakken.

Meer over
Lees ook
Universiteit Twente en Vrije Universiteit werken aan technische opleiding

Universiteit Twente en Vrije Universiteit werken aan technische opleiding

Studenten die in Noord-Holland wonen, kunnen vanaf 2019 óók dichtbij huis een technische opleiding volgen. De Universiteit Twente (UT) en de Vrije Universiteit (VU) willen vanaf dat collegejaar gezamenlijk een engineeringopleiding aanbieden in Amsterdam. Beide universiteiten willen met het aanbieden van een technische bachelor in de hoofdstad meer jongeren...

Opleiding ATEX en explosieveiligheid van installaties

Opleiding ATEX en explosieveiligheid van installaties

Op 17 november 2016 start opnieuw de post-bachelor opleiding ‘EBPEX, Engineeren en beoordelen van explosieveilige installaties’. Vereiste In de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht hebben diverse technici, engineers en projectleiders eerder deze praktijkgerichte opleiding gevolgd. Explosieveiligheid is vastgelegd in regel- en wetgeving door middel van...

Meiden beter in bèta dan jongens

Meiden beter in bèta dan jongens

Meiden ligt bèta beter Meisjes zijn de afgelopen vijf jaar beter geworden in bèta vakken dan jongens. Dat komt, doordat ze natuur- en scheikunde, wiskunde, techniek en biologie ook écht leuk vinden. Jongens scoren dit schooljaar alleen nog hoger voor natuurkunde, namelijk een 6,54. Het verschil is echter te verwaarlozen. Voor scheikunde haalden de meisjes...