Smart Industry levert extra banen op

aandrijven-en-besturen

Eindhoven en Zuid-Holland belangrijke knooppunten in uitvoering

Met de komst van vijf zogenoemde Fieldlabs vormen Brainport (Eindhoven) en Zuidvleugel (Zuid-Holland) belangrijke knooppunten van de Smart Industry in Nederland. Beide regio's gaan zich storten op de allernieuwste ICT-ontwikkelingen om te komen tot een meer efficiënte, flexibele en kwalitatieve wijze van produceren. Smart Industry, met bekende voorbeelden als robotica, 3D printen en sensortechnologie, levert niet alleen extra banen op, maar zal ook veel beroepen ingrijpend veranderen.

Minister Kamp van Economische Zaken ontving vandaag, 11 november, de Actie-agenda uit handen van Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter van het Team Smart Industry. De ambitie is een nog sterkere Nederlandse industrie die groeit en voor banen zorgt.

Vierde industriële revolutie

De razendsnelle ontwikkeling van robotica, sensortechnologie en 3D printen maakt duidelijk dat de vierde industriële revolutie een feit is. Die revolutie, Smart Industry, biedt het Nederlandse bedrijfsleven de kans concurrerend te blijven in de wereldmarkt. Bij Smart Industry draait het om het optimaliseren van productie met inzet van ICT. Slimmere machines en robots communiceren onderling, sporen zelf fouten op en herstellen die fouten. Met Smart Industry wordt ook de interactie tussen mens en machine een stuk beter.

Fieldlabs

In zogenoemde Fieldlabs gaan bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry-oplossingen verder ontwikkelen, testen en implementeren. In de Actie-agenda worden tien voorbeelden van Fieldlabs gepresenteerd. Met drie Fieldlabs in Brainport en twee in Zuidvleugel wordt de vooraanstaande positie van deze regio’s erkend. Met hun topindustrie zullen zij zich binnen de Fieldlabs richten op de volgende thema’s: Designing Ultra Personalised Products and services (UPPS), multi-materiaal 3D printen, Smart Food, Flexible Manufacturing, De digitale Fabriek: smart networked hightech supply chain.

Dankzij de diverse samenwerkingsverbanden, leggen de Fieldlabs verbindingen tussen regio’s en sectoren. Ze bieden bovendien de kans om laagdrempelig onderzoek (lage kosten, weinig eigen risico) uit te voeren naar de effecten van innovaties die uit Smart Industry voortkomen. Zo kan een bedrijf nieuwe technologieën testen zonder zelf dure machines aan te schaffen. Verder wordt vanuit de Fieldlabs een structurele samenwerking gezocht met kennisinstellingen, vakgroepen aan universiteiten en onderwijsinstellingen. Het moet zorgen voor een doorbraak op vraagstukken die voor de Nederlandse industrie urgent zijn.

Erkenning

  • Rob van Gijzel, burgemeester van Eindhoven en voorzitter van Stichting Brainport:
  • “Ik zie hierin erkenning dat we in Brainport voorloper zijn op het gebied van Smart Industry en dat we met de Fieldlabs onze kennis en kunde kunnen doorontwikkelen. Het zal niet alleen onze regio een boost geven, maar voor de hele Nederlandse industrie van grote innovatie waarde zijn. Daarom hoop ik dat we als belangrijkste regio’s snel met het Rijk om de tafel kunnen gaan zitten om concrete afspraken te maken."Ook Ab van der Touw van Siemens Nederland en voorzitter van de Economische Programmaraad Zuidvleugel is enthousiast. Hij stelt: “Veel sectoren in de Zuidvleugel staan voor de uitdaging om producten en diensten met een hogere toegevoegde waarde te ontwikkelen. Smart industry gaat daar een stevige impuls aan geven. Voortvarende uitvoering van deze Actie-agenda en de al eerder gepresenteerde Zuid-Hollandse agenda Slim Gemaakt levert dan ook een grote bijdrage aan de concurrentiekracht van Nederland en aan samenwerking tussen sectoren en regio’s.”

Over het Smart Industry Initiatief

Op 9 april 2014 werd het rapport ‘Smart Industry’ tijdens een mini-symposium op de Hannover Messe gepresenteerd. Het initiatief tot het rapport komt van: FME, TNO, EZ, VNO-NCW, Kamer van Koophandel. Zij zien Smart Industry in Nederland binnen het topsectorenbeleid en de ict-agenda als een belangrijk cross-sectoraal thema. De Actie-agenda moet de volgende punten aanpakken:

  1. Versneld ontwikkelen en toepassen van nieuwe producten, productietechnologieën en businessmodellen op basis van reeds beschikbare kennis: ‘New business with Smart Industry’.
  2. Bevordering van cross-sectorale kennisontwikkeling en -overdracht:‘New knowlegde with impact for Smart Industry’.
  3. Meer kennis en vaardigheden van de werknemers. De arbeidsmarkt vraagt om ‘New skills for Smart Industry’.
  4. Het scheppen van de juiste randvoorwaarden voor de ondersteuning van de Smart Industry-revolutie zoals een excellente ict-infrastructuur.

Meer informatie: smartindustry.nl