Smart Factories kunnen tot 1.500 miljard dollar bijdragen aan de wereldwijde economische groei

Capgemini

Smart factories kunnen minstens 1.500 miljard dollar bijdragen aan de wereldeconomie door verbeteringen in productiviteit, kwaliteit, marktaandeel en klantenservice. Twee derde van deze totale waarde moet echter nog worden gerealiseerd. Dit blijkt uit de jongste studie van het Capgemini Research Institute. Volgens het nieuwe onderzoek behoren China, Duitsland en Japan tot de top drie van landen die smart factories succesvol hebben geadopteerd, op de voet gevolgd door Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Frankrijk. 

De investeringsbereidheid in smart factories is groter dan ooit, maar de uitdagingen op het gebied van schaalvergroting moeten nog worden overwonnen. In het rapport 'Smart Factories @ Scale' worden de twee belangrijkste uitdagingen voor schaalvergroting geïdentificeerd: de convergentie van informatietchnologie (IT) en operationele technologie (OT) en de benodigde vaardigheden en capaciteiten om de transformatie te stimuleren, zoals cross-functionele capaciteiten, soft skills en digitale vaardigheden. Het rapport benadrukt ook hoe de technologiegestuurde disruptie, naar een 'intelligente industrie', een kans is voor fabrikanten die nieuwe manieren zoeken om bedrijfswaarde te creëren, hun activiteiten te optimaliseren en te innoveren voor een duurzame toekomst. 

Voor het onderzoek zijn meer dan 1.000 managers ondervraagd uit de industriesector in 13 landen. De belangrijkste bevindingen zijn: 

Organisaties tonen een toenemend animo voor smart factories: in vergelijking met twee jaar geleden boeken meer organisaties vooruitgang met hun slimme initiatieven; een derde van de fabrieken is al getransformeerd tot een slimme faciliteit. Fabrikanten zijn nu van plan om de komende vijf jaar 40% meer slimme fabrieken te bouwen en hun jaarlijkse investeringen met een factor 1,7 te verhogen ten opzichte van de afgelopen drie jaar. 

De potentiële toegevoegde waarde van slimme fabrieken is groter dan ooit: op basis van dit groeipotentieel schat Capgemini in dat slimme fabrieken de komende vijf jaar tussen de 1.500 en 2.200 miljard dollar aan de wereldeconomie kunnen toevoegen. In een studie uit 2017 liet Capgemini zien dat 43% van de organisaties lopende smart factory-projecten had; dat is een veelbelovende stijging naar 68% in twee jaar tijd. 5G zal een belangrijke enabler worden, omdat het fabrikanten de mogelijkheid biedt om een verscheidenheid aan real-time en robuuste toepassingen te introduceren of te verbeteren. 

Schaalvergroting is de volgende uitdaging voor Industrie 4.0: ondanks deze positieve vooruitzichten zeggen fabrikanten dat het moeilijk is om succes te boeken, met slechts 14% die hun bestaande initiatieven als 'succesvol' bestempelt. Bijna 60% van de organisaties zegt dat ze moeite hebben om op te schalen. De twee belangrijkste uitdagingen voor schaalvergroting zijn:

  • De IT-OT-convergentie - met inbegrip van de inzet en integratie van digitale platforms, de beschikbaarheid van gegevens en cybersecurity - die van cruciaal belang zal zijn om de digitale continuïteit te waarborgen en samenwerking mogelijk te maken. Agnostische en veilige meerlaagse architecturen zullen een geleidelijke convergentie mogelijk maken.
  • Naast digitaal talent zal een reeks vaardigheden en capaciteiten nodig zijn om smart factory-transformatie aan te sturen, met inbegrip van multifunctionele profielen, zoals engineering-fabricage, productieonderhoud- en veiligheidsbeheer en -beveiliging. Maar ook soft skills, zoals probleemoplossing en vaardigheden op het gebied van samenwerking, zullen van cruciaal belang zijn. 

Volgens het rapport moeten organisaties leren van excellerende organisaties (10% van de totale steekproef) die aanzienlijke investeringen doen in de fundamenten - digitale platforms, beschikbaarheid van data, cybersecurity, talent, governance - en een uitgebalanceerde 'efficiency by design' en 'effectiviteit in operations' benadering, waarbij de potentie van data en samenwerking volledig wordt benut.