Rijk en regio samen bij uitvoering actieagenda Smart Industry

Smart industry

In de actieagenda Smart Industry staan afspraken over afstemming van innovatie-instrumenten tussen provincies en Rijk en het verbinden van de regionale economie aan het topsectorenbeleid. Deze afspraken zorgen er voor dat het innovatieve MKB betere ondersteuning krijgt. En dat kansrijke bedrijven en innovaties uit de regio kunnen doorgroeien naar een nationaal of internationaal niveau. Belangrijk is dat Rijk en regio samen optrekken bij de uitvoering van de actieagenda.

Partnerschap

Het MKB heeft er baat bij dat de innovatie-instrumenten en dienstverlening toegankelijk, transparant en efficiënt zijn georganiseerd over de (bestuurlijke) grenzen van regio’s en sectoren heen. Dit vereist een goed samenspel tussen het Rijk, de regio’s en het MKB: partnerschap met een gedeeld perspectief. Minister Kamp tekende gisteren samen met vertegenwoordigers van het provinciaal bestuur, MKB-Nederland en de MKB-leden van de Topteams de samenwerkingsagenda ‘Een gezamenlijke aanpak in MKB innovatieondersteuning’.

Actieagenda

De kracht van de Nederlandse industrie uitbouwen en haar toekomst zeker stellen door in te spelen op de nieuwste technologische ontwikkelingen. Dat is het doel van de actieagenda die een team van vertegenwoordigers uit de industrie, kennisinstellingen en de overheid heeft opgesteld. De afspraken in de MKB samenwerkingsagenda Rijk-regio zorgen er voor dat het (innovatieve) mkb beter ondersteund wordt en kansrijke bedrijven en innovaties uit de regio kunnen doorgroeien naar een nationaal of internationaal niveau. Behalve algemene afspraken bevat de agenda ook regiospecifieke afspraken. Deze afspraken passen in de wens van de regio’s om rekening te houden met verschillen in regionale prioriteiten.