REACH-registratie mei 2018 kan grote gevolgen hebben

Chemische stoffen

REACH-registratie mei 2018 kan grote gevolgen voor Nederlandse industrie hebben

FME maakt zich zorgen dat na 31 mei 2018 sommige chemische stoffen niet langer geleverd mogen worden vanwege de Europese REACH-verordening. Deze verordening bepaalt dat uiterlijk 31 mei 2018 alle chemische stoffen met een volume vanaf 1 ton per jaar zijn geregistreerd bij het Europese Chemie Agentschap (ECHA). Zonder registratie moeten Europese leveranciers stoppen met het leveren van bepaalde chemische stoffen en mengsels.

De Nederlandse maakindustrie bedrijven registreren stoffen en mengsels niet zelf, maar zijn wel volkomen afhankelijk van deze leveranties om producten te kunnen lijmen, lakken en beschermen. Als rond 31 mei 2018 blijkt dat chemische stoffen niet geregistreerd zijn, en dus niet zelfstandig of als ingrediënt in mengsels, geleverd mogen worden dan heeft dit gevolgen voor de Nederlandse maakindustrie. In het ergste geval leidt dit tot een productiestop bij een bedrijf met grote economische schade als gevolg. FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming heeft staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een brief gestuurd met het verzoek de problematiek in Brussel met spoed aan de orde te stellen.

Waarom niet alle stoffen geregistreerd?

De REACH-registratie van 31 mei 2018, omvat de derde en laatste groep stoffen na eerdere registratiemomenten in 2010 en 2013. Deze keer is het veel complexer. ECHA verwacht nu ca. 60.000 registraties van circa 25.000 stoffen en dat is een factor 4 hoger dan in 2013. De meeste (mkb-) producenten en importeurs van chemische stoffen hebben vaak geen enkele ervaring met REACH-registratieprocessen.  De verwachte kosten in 2018 bedragen tienduizenden euro’s per stof. Mkb-bedrijven moeten deze kosten terugverdienen. Registratie is niet verplicht en deze bedrijven maken per stof daarom de afweging of registratie wel of niet financieel verantwoord is. Hierdoor acht FME de kans groot dat een deel van deze (mkb-) bedrijven besluit stoffen niet of veel te laat bij ECHA te registreren. Dit beeld wordt bevestigd door studie van het Europees Chemieagentschap ECHA study 'SME’s intention to register substances in 2018' uit 2017.

Wat moet er gebeuren?

De inspanningen van ECHA waren tot nu toe erop gericht op intensieve communicatie naar de doelgroep, het vergemakkelijken van registratie en het verlagen van de kosten. FME waardeert die acties, maar constateert helaas dat er geen plan B klaar ligt waarin staat wat er gebeurt als stoffen desondanks niet geregistreerd worden. De bedrijven raken dan klem tussen leveranciers, klanten en handhavers vanuit de overheid. ECHA en de Europese Commissie schuiven dit helaas voor zich uit, waarbij FME aanneemt dat de hoofdreden is dat REACH geen juridisch kader biedt. FME en haar Europese koepelorganisatie Orgalime stellen voor die discussie nu te voeren omdat er nog maar enkele maanden tijd is om te werken aan oplossingen. FME vindt dat  eindgebruikers die, zonder dat ze hier iets aan hadden kunnen doen, na 31 mei met problemen geconfronteerd worden tenminste voldoende tijd moeten krijgen om deze problemen op te lossen. Het helpt dan niet als de Inspecties in de diverse Europese landen de bedrijven gelijk onder druk zetten door middel van een handhavingstraject. FME vraagt staatssecretaris Van Veldhoven om in Brussel deze punten te bespreken.

Aanbevelingen FME

FME stelt deze aanbevelingen voor die bedrijven kunnen helpen:

  1. Biedt voldoende tijd om over te schakelen van leverancier A naar B voor zowel formuleerders als eindgebruikers.
  2. Biedt voldoende tijd om over te schakelen op alternatieve stoffen die geregistreerd zijn.
  3. Biedt voldoende tijd om alternatieve stoffen te testen op o.a. veilig gebruik, kwaliteit en werkzaamheid.
  4. Creëer de mogelijkheid dat formuleerders en eindgebruikers alsnog na 31 mei 2018 zelf registreren m.b.v. een 'light' systeem en tegen zo laag mogelijke kosten.
  5. Formuleerders en eindgebruikers die geconfronteerd zijn met het stoppen van de levering van chemische stoffen en of mengsels worden tijdens het zoeken naar alternatieve stoffen en oplossingen op nationaal niveau niet gehandhaafd maar juist ondersteund.

Brexit

FME verwacht dat de aangekondigde Brexit ook effecten heeft op dit dossier. Registraties van in het Verenigd Koninkrijk gevestigde producenten en importeurs zullen hun geldigheid verliezen zodra het VK de Europese Unie verlaat. Nederlandse en Europese bedrijven  staan dan opnieuw bloot aan deze registratierisico’s. FME pleit er daarom voor bij de aanpak van de REACH Registratieproblematiek ook vooruit te kijken naar de effecten van een Brexit op REACH.