Power Quality: moderne kijk op spanning en stroom

Power Quality

Workshop Power Quality

Power Quality staat voor betrouwbaarheid en voor kwaliteit van spanning. Elke onderbreking, dip of vervorming kan storend werken.

Moderne fenomenen: harmonischen - dips - flikker

Onderbrekingen kunnen de levensduur en/of de werking van apparatuur negatief beïnvloeden. Bovendien kunnen transformatoren, kabels en motoren oververhit raken of zelfs verbranden. Ook het hinderlijke flikkeren van verlichting kan te wijten zijn aan onvoldoende kwaliteit van spanning en stroom. Belangrijke aspecten die de Power Quality in een installatie bepalen, zijn harmonischen, dips, flikker, onbalans en inschakelverschijnselen.

Wat zijn de spelregels: geldende normen

De minimale voorgeschreven kwaliteitseisen zijn voor Nederland vastgelegd in de Netcode met een verwijzing naar de norm NEN-EN-50160. De apparatuur in de installatie moet voldoen aan de eisen die vastgelegd zijn in een IEC-61000 normenreeks. Om tot een goede, verantwoorde Power Quality in de installatie te komen, is het van belang dat de installateur hier kennis van heeft en doeltreffende maatregelen neemt.

Meten is weten

Weet wat je meet en tref de juiste maatregelen. Tijdens de workshop wordt meer informatie gegeven over Power Quality, terwijl dit door metingen in de installatie zichtbaar gemaakt wordt. Kortom, voor iedereen die meer wil weten over de moderne kijk op spanning en stroom en daarmee over Power Quality, is deelname aan deze workshop aan te bevelen. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Informatie

  • 5 februari 2015 10:00-16:00 uur, Zevenaar
  • 4 maart 2015 10:00-16:00 uur, Assen
  • 14 april 2015 10:00-16:00 uur, Reeuwijk
  • 2 juni 2015 10:00-16:00 uur, Waalre

Inschrijven kan via deze link.