Power Quality: moderne kijk op spanning en stroom

Power Quality

Workshop Power Quality

Power Quality staat voor betrouwbaarheid en voor kwaliteit van spanning. Elke onderbreking, dip of vervorming kan storend werken.

Moderne fenomenen: harmonischen - dips - flikker

Onderbrekingen kunnen de levensduur en/of de werking van apparatuur negatief beïnvloeden. Bovendien kunnen transformatoren, kabels en motoren oververhit raken of zelfs verbranden. Ook het hinderlijke flikkeren van verlichting kan te wijten zijn aan onvoldoende kwaliteit van spanning en stroom. Belangrijke aspecten die de Power Quality in een installatie bepalen, zijn harmonischen, dips, flikker, onbalans en inschakelverschijnselen.

Wat zijn de spelregels: geldende normen

De minimale voorgeschreven kwaliteitseisen zijn voor Nederland vastgelegd in de Netcode met een verwijzing naar de norm NEN-EN-50160. De apparatuur in de installatie moet voldoen aan de eisen die vastgelegd zijn in een IEC-61000 normenreeks. Om tot een goede, verantwoorde Power Quality in de installatie te komen, is het van belang dat de installateur hier kennis van heeft en doeltreffende maatregelen neemt.

Meten is weten

Weet wat je meet en tref de juiste maatregelen. Tijdens de workshop wordt meer informatie gegeven over Power Quality, terwijl dit door metingen in de installatie zichtbaar gemaakt wordt. Kortom, voor iedereen die meer wil weten over de moderne kijk op spanning en stroom en daarmee over Power Quality, is deelname aan deze workshop aan te bevelen. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Informatie

  • 5 februari 2015 10:00-16:00 uur, Zevenaar
  • 4 maart 2015 10:00-16:00 uur, Assen
  • 14 april 2015 10:00-16:00 uur, Reeuwijk
  • 2 juni 2015 10:00-16:00 uur, Waalre

Inschrijven kan via deze link.

Meer over
Lees ook
Speciaal warmtebuffer garandeert stadsverwarming

Speciaal warmtebuffer garandeert stadsverwarming

Grip op vraag en aanbod De nieuwe drukhoudende warmtebuffer van Nuon in Diemen zorgt ervoor dat de centrales van het energiebedrijf veel efficiënter en duurzamer inzetbaar zijn. Deze hoeven dankzij de voorraad heet water niet meer continu te draaien om warmte te leveren. Dankzij het geïntegreerde PCS7-automatiseringssysteem kan het hele proces vanuit...

Sluiting kolencentrales kost consument 14 euro per jaar

Sluiting kolencentrales kost consument 14 euro per jaar

Kolencentrales en energiekosten Het sluiten van de overige vijf kolencentrales in 2020 levert consumenten een 6,5 procent hogere energierekening op, omgerekend een kostenpost van 14 euro per jaar. De eigenaren van de energiecentrales zouden een verlies moeten slikken van 3,3 miljard euro, zo stellen onderzoekers van adviesbureau Spring Associates in...

Verbruik hernieuwbare energie toegenomen naar 5,8%

Hernieuwbare energie Het verbruik van hernieuwbare energie is in 2015 gestegen naar 5,8 procent. Het jaar daarvoor kwam 5,5 procent van het totale energieverbruik in Nederland uit hernieuwbare bronnen. De stijging is vooral te danken aan de toename van het energieverbruik uit wind, zon en aarde. De groei van het verbruik uit biomassa bleef achter. Dit had een drukkend effect op de totale toename van het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen. Dit maakt CBS bekend. Energieverbruik uit biomassa groeit met 2 procent Het verbruik van hernieuwbare energie in Nederland bedroeg in 2015 in totaal 118...