Opleiding is meer dan een snackautomatiek

Joint degree zes opleidingen beta VU en UvA

Het laten betalen per vak zal het leervermogen en de ontwikkeling van studenten belemmeren

Het idee van Wirken, Duisenberg, Mohandis en Van den Boom, en het experiment in Amsterdam, zijn interessante ontwikkelingen die we met belangstelling gaan volgen. Toch kijken we er ook met zorg naar. Een systeem waarin studenten alleen maar losse vakken volgen en niet meer een samenhangende opleiding, is geen goed idee, om meerdere redenen.

Breder kijken

Uit vele onderzoeken blijkt dat studenten die voltijds studeren, deel gaan uitmaken van de community van hun instelling. Dat is een sleutel voor studiesucces. Juist de binding met hun universiteit, met docenten en andere studenten, zorgt ervoor dat ze zich betrokken voelen en zichzelf volledig inzetten voor hun eigen opleiding en ontwikkeling. Maar het zorgt er ook voor dat ze in aanraking komen met studenten van andere opleidingen, dat ze breder kijken en kiezen en dat ze zich ontwikkelen.

Een mooi voorbeeld van succes zijn de zelfstandige studententeams van Delft, Eindhoven en Twente die de eerste plaatsen bezetten op de afgelopen World Solar Challenge in Australië, met hun auto's op zonne-energie. Die zijn juist ontstaan door betrokken voltijdstudenten, vanuit verschillende studierichtingen, ondersteund door docenten en het netwerk van de universiteiten.

Het laten betalen per vak zal ertoe leiden dat studenten zich in veel mindere mate onderdeel voelen van hun community. Dit zal hun leervermogen hinderen en hun ontwikkeling belemmeren. Juist het stimuleren van de leeromgeving door kleinschalige intensieve interactie tussen docenten en studenten en tussen studenten onderling heeft bij de (technische) universiteiten de afgelopen jaren erg veel aandacht gehad en heeft tot goede resultaten geleid.

De TU Eindhoven heeft enkele jaren terug haar bacheloronderwijs geheel vernieuwd en aansluitend ook de masteropleidingen. Daarbij staat keuzevrijheid centraal, maar wel met intensieve coaching, onder meer om ervoor te zorgen dat er goede, coherente programma's worden samengesteld. Die aanpak is op allerlei manieren een succes. Studenten kiezen niet alleen breder dan voorheen, maar nemen ook vaker deel aan multidisciplinaire projecten en ze zijn succesvoller in het afronden van hun studie.

Lees het hele opiniestuk op Vokskrant.nl

Meer over
Lees ook
Universiteit Twente en Vrije Universiteit werken aan technische opleiding

Universiteit Twente en Vrije Universiteit werken aan technische opleiding

Studenten die in Noord-Holland wonen, kunnen vanaf 2019 óók dichtbij huis een technische opleiding volgen. De Universiteit Twente (UT) en de Vrije Universiteit (VU) willen vanaf dat collegejaar gezamenlijk een engineeringopleiding aanbieden in Amsterdam. Beide universiteiten willen met het aanbieden van een technische bachelor in de hoofdstad meer jongeren...

Opleiding ATEX en explosieveiligheid van installaties

Opleiding ATEX en explosieveiligheid van installaties

Op 17 november 2016 start opnieuw de post-bachelor opleiding ‘EBPEX, Engineeren en beoordelen van explosieveilige installaties’. Vereiste In de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht hebben diverse technici, engineers en projectleiders eerder deze praktijkgerichte opleiding gevolgd. Explosieveiligheid is vastgelegd in regel- en wetgeving door middel van...

Meiden beter in bèta dan jongens

Meiden beter in bèta dan jongens

Meiden ligt bèta beter Meisjes zijn de afgelopen vijf jaar beter geworden in bèta vakken dan jongens. Dat komt, doordat ze natuur- en scheikunde, wiskunde, techniek en biologie ook écht leuk vinden. Jongens scoren dit schooljaar alleen nog hoger voor natuurkunde, namelijk een 6,54. Het verschil is echter te verwaarlozen. Voor scheikunde haalden de meisjes...