Nieuwe generatie Lenze-controllers voldoet aan de groeiende eisen van de industrie 4.0

c750 controller

Flexibeler, intelligentere machines betekenen een grotere complexiteit - en dus hogere eisen aan de regelaarprestaties. Lenze speelt in op deze trend met zijn nieuwe kastcontrollers. Deze nieuwe generatie regelaars verlegt de grenzen van wat technisch mogelijk is

Lenze heeft met de c500-serie een nieuwe prestatieklasse voor controllers ontwikkeld. Als aanvulling op de huidige c300- en 3200 C-modellen kunnen de beproefde motion control technologieën van Lenze nu ook in zeer complexe projecten worden gebruikt. Ze concurreren dus met oplossingen waarvoor tot nu toe alleen industriële pc's goed genoeg waren.

Het doel dat de machineautomatiseringsspecialist nastreeft is hoog: OEM's hoeven zich niet langer zorgen te maken over de vraag of de besturing voldoende rekenkracht kan leveren voor complexe taken. De c500-serie biedt een overvloed aan rekenkracht.

Hogere klasse processor als basis voor een betere processor 

Het hart van de c500-serie wordt gevormd door de krachtigste CPU van Intel die momenteel beschikbaar is voor zeer compacte ontwerpen. Deze processoren herdefiniëren de bovenste prestatielimieten voor controllers. Dit betekent dat de nieuwe controller-serie gemakkelijk gelijke tred kan houden met de snel toenemende eisen voor algemene besturingstaken en bewegingstoepassingen van Industrie 4.0.

Voor OEM's betekent dit verschillende voordelen: complexere projecten waarvoor tot nu toe bijvoorbeeld nog geen voldoende krachtige controllers beschikbaar waren, hoeven niet noodzakelijkerwijs een industriële pc te gebruiken, wat meer programmeer- en connectiviteitswerk met zich meebrengt. In plaats daarvan kan de machinebouwer zijn kennis gebruiken in een vertrouwde omgeving en ook gebruik maken van de intelligente standaardsoftwaremodules van de Lenze FAST Application Software Toolbox. Bestaande programma's en programmamodules volgens IEC 61131-3 kunnen verder worden gebruikt.

Een voorbeeld is de evolutie van de drukmachines: ze stellen zeer hoge eisen aan de timing bij het synchroniseren van talrijke assen, en ze vereisen ook maximale precisie. Voor de nieuwe generatie controllers is dit geen probleem - het levert altijd voldoende prestaties, zelfs voor bestaande toepassingen die als onderdeel van Industrie 4.0 blijven groeien en extra rekenkracht nodig hebben.

Pc en plc gecombineerd

Het c750-model vervaagt de randen tussen programmeerbare logische controllers en industriële pc's. De c750 is een model dat de randen tussen programmeerbare logische controllers en industriële pc's vervaagt. Deze controller dekt toepassingen waarin Windows-toepassingen verplicht zijn. De OpenSystem-architectuur die Lenze met dit model mogelijk maakt, verdeelt de rekenkracht tussen twee onafhankelijke besturingssystemen. Het realtime Linux is verantwoordelijk voor de besturingstaken terwijl de open Windows 10 IoT Enterprise beschikbaar is voor aangepaste softwaretoepassingen.

Elk van deze systemen draait op een fysieke processorkern die zich kan opsplitsen in twee virtuele kernen en dus twee taken parallel kan verwerken. Dit wordt mogelijk gemaakt door de virtualisatie op het niveau van de processor die geïntegreerd is in de CPU en die een directe toewijzing van de beschikbare middelen mogelijk maakt, niet alleen van de processorkernen maar ook van het hoofdgeheugen en de interfaces.

Enkele van de meest gebruikte Windows-applicaties zijn databasetoepassingen zoals configuratiebeheer en gegevensevaluatie, deels met behulp van AI en machinaal leren. De routines voor beeldanalyse voor barcodelezers en 2D/3D-scanners of vision-applicaties, en niet te vergeten de onderwijsapplicaties om robots gemakkelijk te onderwijzen, zijn afhankelijk van Windows. Ook de gegevensuitwisseling met de cloud wordt steeds relevanter. De c750-kastcontroller kan alle gegevens vooraf verwerken en condenseren om ze wolkcompatibel te maken.

IT meets OT

Lenze heeft gateways en het cloud-gebaseerde X4-platform voor webservices ontwikkeld, zodat machines in een slimme fabriek in de cloud kunnen worden geïntegreerd. Dit is een geïntegreerde, complete oplossing die direct inzetbaar is en zonder specifieke voorkennis aan de slag kan gaan.

Het maakt de eenvoudige en veilige aansluiting van de nieuwe generatie controllers van Lenze op webservices mogelijk. Hierdoor kunt u vanaf elk web-enabled apparaat machine-gegevens en statussen in de gaten houden.

De vraag van gebruikers naar modulaire machines en systemen met meer flexibiliteit betekent in de praktijk meestal hogere software-eisen in de praktijk. Dit betekent dat projecten vaak tegen de grenzen aanlopen van wat controllers kunnen doen. Lenze biedt met de c550 controller een krachtige oplossing voor dit soort projecten. Sommige automatiseringstoepassingen vereisen ook een Windows-omgeving. De c750 biedt hierbij een alternatief voor een extra pc door zijn functie samen met de controller in een compacte vorm te combineren. De nieuwe controllers overschrijden aanzienlijk de prestatielimieten van programmeerbare logische controllers - en daarmee de drempel voor een overstap naar pc-technologie. Zo laat Lenze haar partners in complexere projecten plc-gebaseerde modules en componenten blijven gebruiken en vermindert het de kosten en de benodigde ruimte in schakelkasten.