Meiden beter in bèta dan jongens

Studenten

Meiden ligt bèta beter

Meisjes zijn de afgelopen vijf jaar beter geworden in bèta vakken dan jongens. Dat komt, doordat ze natuur- en scheikunde, wiskunde, techniek en biologie ook écht leuk vinden.

Jongens scoren dit schooljaar alleen nog hoger voor natuurkunde, namelijk een 6,54. Het verschil is echter te verwaarlozen. Voor scheikunde haalden de meisjes in 2011-2012 nog een lager cijfer, maar die achterstand hebben ze ingelopen. Ze staan nu gemiddeld een 6,81 tegenover een 6,77 van jongens. Voor techniek, biologie en wiskunde scoorden de meiden vijf jaar geleden al hoger, maar het verschil met de jongens is alleen maar groter geworden.

Meer meisjes kiezen sinds 2000 in de derde klas van de havo, het vwo of gymnasium voor natuurprofielen. Vaak kozen ze het profiel uit praktische overwegingen; met technische vakken konden ze in een vervolgopleiding nog alle kanten op. Tegenwoordig vinden ze de lessen ook écht leuker, zo blijkt uit onderzoek van Qompas, een platform voor studie- en carrièrekeuze, onder 25.000 scholieren. En dat is terug te zien in de cijfers.

,,Een jaar of tien geleden scoorden jongens nog beduidend hoger op de harde bètavakken,'' weet onderzoeker en Qompas-directeur Boris Eustatia. ,,Nu halen ze alleen een duidelijk hoger cijfer voor gym. Bij natuurkunde hebben ze nog maar een kleine voorsprong.''

De afgelopen vijf jaar beoordeelden derdeklassers van havo en vwo hun interesse in alle vakken op de middelbare school. De top 5 van vakken die meisjes sinds het schooljaar 2011-2012 een stuk interessanter zijn gaan vinden, komt helemaal uit de bèta-hoek: scheikunde staat op 1, gevolgd door natuurkunde, techniek, biologie en wiskunde.

Al jaren proberen overheid en instellingen meer jongeren te porren voor de techniek. De sector kampt met een tekort aan geschoold personeel. Op middelbare scholen zijn de bètavakken de afgelopen jaren vernieuwd in de hoop ze aantrekkelijker te maken. ,,Het gaat niet meer alleen om het stampen van feiten,'' legt Beatrice Boots, directeur van het Platform Bèta Techniek uit.

Leraren doen harder hun best om aan te sluiten bij de praktijk. Neem de bouw van een reuzenrad, geeft Boots als voorbeeld. ,,Dat draait helemaal om wiskunde.''

Meisjes associeerden techniek te lang met zware industriële banen. ,,Terwijl ze iets willen betekenen voor de wereld,'' constateert Cocky Booij van VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek. Door de tienermeiden al vroeg te laten inzien dat een technische achtergrond juist in de medische sector of voor duurzaamheidsvraagstukken van belang is, vinden ze die tak van sport interessanter.

Booij: ,,Dat is goed nieuws, want als ze techniek leuk vinden, zijn ze misschien eerder geneigd ook een technische vervolgopleiding te kiezen.''

Bron: AD

Meer over
Lees ook
Gericht opleiden loont

Gericht opleiden loont

Door de bomen het bos weer zien, is wat waard… Wie in de fabriek van Agrifac loopt, ziet in de eerste werkhal manshoge velgen met terreinbanden, grote losse cabines en indrukwekkende frames. Medewerkers zijn er bezig met flexibele leidingen en gigantische steeksleutels. De naastgelegen hallen herbergen onder meer een onderdelenmagazijn en een lakstraat....

Meer eerstejaars hbo Techniek

Meer eerstejaars hbo Techniek

Hoewel er dit studiejaar minder eerstejaars studenten begonnen zijn met een hbo techniek opleiding, is de animo voor een technische studie wel gestegen Landelijk daalde het aantal eerstejaars met 4 procent ten opzichte van het aantal studenten dat zich september vorig jaar had ingeschreven voor een hbo techniek studie. De koepelorganisatie Vereniging...

TechniekXL. Hoe smart ben jij?

TechniekXL. Hoe smart ben jij?

Vorige week sloeg de Fedacedamie op de WoTS een nieuwe weg in. Met TechniekXL wordt het voormalige opleidingsaanbod flink uitgebreid. Bovendien is er een veel grotere samenhang tussen de verschillende 'losse' cursussen en trainingen, wat de weg openzet naar een branchebreed erkend diploma. In totaal gaat het om negen kennisaanbieders, vier vakgebieden...