Meer eerstejaars hbo Techniek

techniek student

Hoewel er dit studiejaar minder eerstejaars studenten begonnen zijn met een hbo techniek opleiding, is de animo voor een technische studie wel gestegen

Landelijk daalde het aantal eerstejaars met 4 procent ten opzichte van het aantal studenten dat zich september vorig jaar had ingeschreven voor een hbo techniek studie. De koepelorganisatie Vereniging Hogescholen liet vandaag weten dat dit jaar bijna 97.500 eerstejaars begonnen met een studie (bachelor of associate degree). Vorig collegejaar ging het om bijna 102.000.

Volgens de Vereniging Hogescholen komt de daling grotendeels door het verminderde aantal buitenlandse studenten in Nederland. De reden achter de daling is niet bekend.

Techniek wel hot

Bij de sector techniek was wel een toename te zien, net als in de sector en onderwijs. In vergelijking met vorig jaar zijn er 3 procent meer hbo studenten techniek. Het gaat om bijna 19.000 nieuwe techniekstudenten. Om hoeveel ICT-studenten het gaat is onduidelijk. Maar Jeroen Versteeg, portefeuillehouder Onderwijs & Arbeidsmarkt bij branchevereniging Nederland ICT, liet in een interview met AutomatiseringGids onlangs doorschemeren dat ook het animo voor ICT-opleidingen in het hoger onderwijs dit studiejaar wederom iets lijkt te zijn toegenomen.

Het aantal nieuwe deeltijdstudenten steeg dit jaar met bijna 7 procent tot ruim 7.400. Dit is de eerste stijging van het aantal eerstejaars deeltijdstudenten sinds 2009. De stijging zit ook hier vooral in de sectoren techniek en onderwijs.

Baankansen: klein of groot?

Deze week maakte de samenstellers van de Keuzegids HBO 2015 bekend dat pas afgestudeerde informatici de komende jaren de kleinste kans hebben op een baan. Die conclusie – op basis van gegevens van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt – werd sterk in twijfel getrokken door branchevereniging Nederland ICT en verschillende IT-bedrijven. Volgens hen barst het van de vacatures voor starters en dreigt er op korte termijn weer een groot tekort te ontstaan aan hoogopgeleide IT-professionals. Ook verschillende woordvoerders van hogescholen lieten weten dat er nog altijd hard getrokken wordt aan hun studenten als ze nog in de schoolbanken zitten. Het merendeel heeft al een baan nog voordat het diploma is uitgereikt.

De Vereniging Hogescholen merkt op dat de cijfers die het vandaag bekend heeft gemaakt voorlopige inschrijvingen zijn. In januari volgend jaar is het definitieve aantal inschrijvingen bekend.