Komende maanden aanvullende investeringen in industrie

investering

Investeringen verwacht

Veel industriële bedrijven gaan hun capaciteit uitbreiden en dat zal de komende maanden tot aanvullende investeringen leiden. Dat zegt Arjan van Weele, NEVI hoogleraar Inkoopmanagement, in zijn maandelijkse commentaar op de NEVI Purchasing Managers’ Index (PMI). Deze registreerde over december een waarde van 53.5, waarmee de industriële productie in ons land voor de twintigste achtereenvolgende maand is toegenomen.

“Het perspectief voor 2015 ziet er goed uit”, aldus Van Weele, die zijn verwachting dat de investeringen zullen toenemen baseert op de nog steeds sterk oplopende levertijden. “Bedrijven leveren nauwelijks nog uit voorraad. Dit gebrek aan flexibiliteit kan bedrijven op breken. Om deze redenen verwacht ik dat veel bedrijven tot uitbreiding van hun capaciteit zullen overgaan.”

Positieve invloed lagere olieprijzen

De NEVI-PMI registreerde over december een waarde van 53.5. Weliswaar lager dan die van november (54.6), maar toch aanzienlijk hoger dan de kritische waarde van 50 (een waarde >50.0 duidt op toename van de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van voorgaande maand).

De exportindex nam toe tot een record waarde van 58.2. En ook de binnenlandse afzet liet een sterke toename zien (54.7). Niettemin was deze waarde iets lager dan vorige maand. Oorzaken van deze goede cijfers zijn de sterk lagere inkoopprijzen voor olie en alle aan olie gerelateerde producten. Daarnaast zorgde de zwakkere euro voor toename van de export naar Amerika. Tezamen zorgen export en toenemende binnenlandse afzet voor stijgende productievolumes.

Toename werkgelegenheid

Vertalen deze goede cijfers zich nu ook in toenemende werkgelegenheid? Dat is nu inderdaad het geval want de werkgelegenheidsindex kwam uit op 52.1. Van Weele: “Het lijkt erop dat bedrijven hun flexibele schil voldoende hebben ingericht. En nu vacatures met vast personeel aan het invullen zijn.”

Bron: metaalnieuws.nl