Industrie 4.0 is meer dan alleen technologie

MOMi-education session_1024

Industrie 4.0 en smart manufacturing draaien niet alleen om technologie en software. De gehele organisatie van een bedrijf moet er gereed voor zijn en alle medewerkers moeten over de juiste kennis beschikken. Het Manufacturing Operations Management Institute (MOMi) in Haarlem kan daarbij helpen.

Het MOMi heeft zijn hoofdzetel in de Verenigde Staten en vestigingen in Haarlem en Singapore. Het aanbod omvat twintig trainingen op het gebied van Manufacturing Operations Management (MOM) en verwante terreinen. Bovendien werd business consultancy aan het werkterrein toegevoegd.

Jan Snoeij is President van MOMi. "Met Industrie 4.0 en alle technologieën daaromheen komt er veel op productiebedrijven af. Wij helpen ze om te verbeteren wat ze al kunnen en wat ze nog moeten doen. Dan praat je over efficiency, conformiteit, kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en vooral 'agility', het vermogen om zich snel aan te passen aan de markt.

Aanpassingsvermogen

Veel bedrijven weten wel waar ze over vijf jaar willen staan, maar wat betekent dat voor je productieomgeving? De manier van werken, de organisatie, de mensen en de ondersteunende technologie technologieën moeten met elkaar in balans zijn. Wie zich daarvan bewust is , kan dat stap voor stap verbeteren.

Snoeij vervolgt: "Het in balans houden van die vier domeinen is niet gemakkelijk. Maar in de verschillende sectoren is de aanpak dezelfde. Je hebt een richtpunt, een roadmap, de KPI’s om de vooruitgang te kunnen volgen. Aan de hand van de roadmap kom je tot een selectie van de juiste gereedschappen. Maar je moet ook de organisatie en de manier van werken daar op aanpassen en de mensen trainen. Als je dat stap voor stap uitrolt, voltooi je die cirkel van continu verbeteren."

Manufacturing Operations Management

Manufacturing Operations Management is de integrale benadering van het primaire proces van een productiebedrijf. De ISA-95 standaard heeft daar de nodige functies voor gedefinieerd. Het gaat niet alleen om productie, maar ook om kwaliteit, onderhoud en voorraden. Alle vier kennen een aantal activiteiten rond het primaire proces. In bepaalde industrieën is onderhoud cruciaal voor de voortgang van de productie. In andere sectoren is kwaliteit een dominante factor, met name in de farmacie en life sciences.

Snoeij besluit: "Industrie 4.0 blijft niet binnen de muren van een fabriek, het gaat over de hele keten. Een MOM/MES-applicatie moet daar op zijn afgestemd en ingericht. Data analytics, machine learning en zeker kunstmatige intelligentie (AI) gaan daar straks een belangrijke rol in spelen. Als je nú niet een cultuur van continue verbetering in je bedrijf ontwikkelt en daar FTE's voor vrijmaakt, mis je de boot."

Meer over Manufacturing Operations Management vind je in het februarinummer van Automatie | PMA. Geen abonnee? Vraag dan twee gratis proefnummers aan.