Het veld in met Industrie 4.0

TU Delft opent robotinsituut

Marcel Vennemann van Turck geeft op de PROFIdag een presentatie over de rol die veldbussen en instrumentatie spelen in Industrie 4.0

Welke ontwikkelingen zijn nu gaande in de industriële automatisering? De grootste uitdagingen zijn de analyse en verwerking van Big data, de interoperabiliteit van automatiseringssystemen, zoals machines, CRM, PDM, MES, ERP en PLM systemen, Bluetooth, WIFI, GSM,UMTS en GPS systemen etc. En dan de beveiliging van gegevens door gebruik van nieuwe cybertechnologie. Verder de integratie van nieuwe topologie, autonome netwerken en verbindingen. Een ander aspect van 4.0 is het gebruik van slimme sensoren, actuatoren en embedded systemen en slimme overdrachtstechnieken.

Big data (het steeds groter worden van vraag-, antwoord- en stuurdata) geldt ook bij veldcommunicatie. Robots en werkstations gaan in flexibel productieproces steeds meer autonoom werken. Ze krijgen hun eigen verantwoording over de afhandeling op de PCS-laag. Slimme sensoren meten de data voor MES, lean en maintenance. Deze data worden autonoom verwerkt tot antwoorden met alleen gevraagde data voor de vragende partij. Binnen de PCS-laag verzorgen programmeerbare ethernet gateways de decentrale informatieverwerking en afhandeling. Via ethernetmodules zonder gateway functie worden data van de laatste (de sensor) laag gehaald. Diagnose kan voortaan in gewone tekst, via een webserver, worden gelezen.

Nu zijn al diverse oplossingen beschikbaar voor Industrie 4.0. Zoals de eenvoudige lijntopologie met Ethernet met ingebouwde switches in veldcommunicatieapparatuur. Bekend is de remote parametrering via FDT (Field Device Tool)/DTM of webserver; zorgt voor flexibeler productieprocessen. Sensoren en actuatoren zijn nu al tot aan de laatste meter toegankelijk dankzij de veldbus-neutrale communicatiestandaard IO-Link. Sensoren en actuatoren zijn dus met een live list automatisch in te lezen. De topologie van de bekabeling wordt daardoor eenvoudiger en goedkoper. Er zijn nu ook universele parametreertools voor veldapparatuur en opnemers beschikbaar. Een andere ontwikkeling zijn de PLC’s met Multiprotocol; deze kiezen automatisch Ethernet IP, Modbus of PROFINET etc. voor de aansturing en uitlezing van veldapparatuur.