Het 'Onnut' van Biomassa

"Biomassa is volgens politiek Den Haag geen duurzame energiebron en de subsidies voor nieuwe biomassacentrales moeten zo snel mogelijk worden afgebouwd. Bij de presentatie van het Klimaatakkoord een jaar geleden gold biomassa nog als noodzakelijke energiebron voor een duurzaam Nederland. We hebben het hard nodig om de CO₂-uitstoot te verminderen, zeiden politieke en maatschappelijke partijen.

Het zijn dezelfde mensen die biomassa een jaar geleden bejubelden en nu afschrijven. Wat is er veranderd? Gek genoeg helemaal niets.

Er zitten positieve en negatieve kanten aan biomassa en de politiek weet de pion telkens aan de ene of de andere kant te zetten om de biomassasector en publieke opinie, die geen fan is van biomassa, tevreden te houden. Maar wie zijn pion eerst naar links en dan naar rechts zet, zet hem nooit vooruit. Het probleem is dat er gespeeld wordt om het klimaat.

Wie de rapporten over biomassa goed leest, weet dat de keuze voor deze energiebron altijd al gepaard ging met mitsen en maren. Biomassa is een verzamelnaam voor producten van organische oorsprong, zoals afvalhout, groente- fruit- en tuinafval en frituurvet. In het Klimaatakkoord staat dat biomassa belangrijk is voor het opwekken van warmte in de komende tien jaar, daarna zullen er schonere technieken zijn ontwikkeld.

Ook staat er dat biomassa 'spaarzaam' moet worden ingezet. In plaats van het verbranden van hout kijk je eerst of er een nieuw houten product van gemaakt kan worden.  De SER zegt dat de bouw- en chemische sector eerst in aanmerking komen voor het gebruik van biomassa, dan pas de energiesector. De overheid moet de subsidies snel afbouwen, maar dan moeten er wel duurzame en betaalbare alternatieven zijn, zo adviseert de SER.

Afhankelijk van hoe biomassa wordt neergezet, ontstaat het beeld van een 'goede' of een 'foute' energiebron. Voorstanders wapperen met het Klimaatakkoord, tegenstanders met het SER-rapport. De werkelijkheid is: hoe je biomassa gebruikt, bepaalt of het 'goed' of 'fout' is.

De politiek weet dat, maar stemde vorige week in met een motie om nieuwe subsidies voor biomassa af te bouwen. Dat had ze niet hoeven doen, want dat er op termijn een einde zou komen aan de subsidies stond al in het Klimaatakkoord. Het maakt dat biomassa in een negatief en eenzijdig daglicht komt te staan, terwijl het óók nodig is voor een duurzamer klimaat. Door telkens dezelfde discussie te voeren, met telkens dezelfde uitkomst, wordt het klimaat niet geholpen."

Tot zover het FD. Eerlijk gezegd weet ik nog steeds niet welk standpunt de journalist inneemt in deze kwestie. Volgens hem bepaalt de manier van gebruik van biomassa of het 'goed' of 'fout' is. Dat is een rare manier van moraliteit. Het lijkt me beter om je toch gewoon ouderwets te baseren of cijfers. Vermindert de lifecycle uitstoot wel of niet en met welke gevolgen (in de breedste zin)? Uit persoonlijke ervaring weet ik dat er in Duitsland duizenden hectares mais verbouwd worden om een woonwijk van ca. 80 huizen te verwarmen. Dat laatste is natuurlijk 'goed'. Maar een gevolg van die groene hectares akkerbouwgrond is een zeer monotone biotoop voor de flora en fauna in dat gebied. Het leidt tot het verdwijnen van complete insektensoorten en vogelrassen (zoals fazanten). Dat lijkt me nou ook weer niet de bedoeling!