EU steunt 328 beginnende toponderzoekers met 485 miljoen euro

onderzoek

Toponderzoekers ontvangen maximaal 2 miljoen euro

De Europese Onderzoeksraad (ERC) heeft 328 wetenschappers verkozen die de prestigieuze subsidies voor starters ter waarde van maximaal 2 miljoen euro elk ontvangen. De toegekende 485 miljoen euro draagt bij aan de ondersteuning van een nieuwe generatie topwetenschappers in Europa die op allerlei terreinen ambitieuze, risicovolle, maar veelbelovende onderzoeksprojecten ontwikkelen.

Geselecteerde projecten

De geselecteerde projecten dekken een breed scala onderwerpen. Deze variëren van draagbaar elektronisch textiel dat wordt aangedreven door lichaamswarmte, tot de detectie van bacteriën door geur, ‘giftige expertise' in de petrochemische industrie, de oorsprong van menselijke rationaliteit, de bestrijding van kankergerelateerde ontstekingen, en optimalisering van het ontwerp van de gebruikersinterfaces.

Voedingsbodem

Carlos Moedas, commissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap, zegt hierover het volgende: 'Om de innovatie en groei van morgen te creëren, is baanbrekend onderzoek een must. Met de subsidies voor starters schept de Europese Onderzoeksraad een voedingsbodem voor de volgende generatie uitmuntende wetenschappers waarin zij hun wetenschappelijke nieuwsgierigheid kunnen volgen en risico's kunnen nemen. Om het voortouw te nemen heeft Europa deze gedurfde mentaliteit nodig en moet er geïnvesteerd worden in jong talent.'

Internationaal

Dit jaar worden subsidies toegekend aan onderzoekers van 38 nationaliteiten en van 180 verschillende gastinstellingen in heel Europa. Het grootste aantal subsidies is toegekend aan gastinstellingen in Duitsland (70 subsidies), het Verenigd Koninkrijk (55 subsidies), Frankrijk (43) en Nederland (34). Onderzoekers zijn verder te gast in Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Israël, Italië, Noorwegen, Portugal, Roemenië, Servië, Spanje, Zweden en Turkije, en er is ook een project in Cern, in Zwitserland.

Ongeveer 40 onderzoekers hebben een niet-Europese nationaliteit; tot de begunstigden behoren onderzoekers uit Noord- en Zuid-Amerika, Azië, Australië, Nieuw-Zeeland en Rusland. Velen van hen waren al in Europa gevestigd.

Europa

18 Onderzoekers komen naar Europa om hun door de ERC gefinancierde projecten uit te voeren, waaronder 13 terugkerende Europeanen en wetenschappers die vanuit Australië en Noord-Amerika naar Europa verhuizen. Dit is in lijn met de ERC-missie om meer toponderzoekers aan te trekken om naar Europa te komen.

De gemiddelde leeftijd van de geselecteerde onderzoekers is rond de 35 jaar.

Eerste ronde

Dit is de eerste ronde voor subsidies voor starters in het kader van het Horizon-2020 programma van de EU, en de 7e keer dat dergelijke subsidies worden toegekend. Deze oproep trok 3273 aanvragen aan, waarvan 10 procent succesvol was. Onder de begunstigden zijn 143 onderzoekers werkzaam in de natuur- en ingenieurswetenschappen, 124 in de biowetenschappen en 61 in de sociale en menswetenschappen. Dit jaar is het aandeel van vrouwelijke begunstigden gestegen tot 33 procent, ten opzichte van 30 procent vorig jaar.

Ondersteuning

De subsidies stellen de startende begunstigden in staat hun eigen onderzoeksteams op te bouwen door - in totaal meer dan 1400 - postdocs en doctoraatsstudenten als hun teamleden aan te werven. Hiermee draagt de ERC bij aan de ondersteuning van een nieuwe generatie toponderzoekers in Europa.

Veelbelovende carrière

De ERC subsidies voor starters worden toegekend aan onderzoekers van om het even welke nationaliteit met 2 tot 7 jaar ervaring na het behalen van de doctorsgraad (of een gelijkwaardige graad) en een veelbelovende wetenschappelijke carrière. Het onderzoek moet worden uitgevoerd in een openbare of private onderzoeksinstelling in een van de EU-lidstaten of geassocieerde landen. De subsidies (maximaal 2 miljoen euro elk) worden over ten hoogste 5 jaar gespreid.

Toponderzoek

De Europese Onderzoeksraad is in 2007 door de EU opgericht en is de eerste Europese financieringsorganisatie voor excellent grensverleggend onderzoek. Elk jaar selecteert en financiert de ERC de allerbeste en creatiefste onderzoekers ongeacht nationaliteit of leeftijd om vijfjarenprojecten in Europa uit te voeren. Verder streeft de ERC ernaar om toponderzoekers van overal ter wereld aan te trekken en naar Europa te laten komen. Tot op heden heeft de ERC meer dan 4500 toponderzoekers in verschillende fasen van hun loopbaan gefinancierd.