Energy Performance Analytics software

yokogawa

Yokogawa introduceert in november het softwaretool Energy Performance Analytics (EP-Analytics).

Hierbij worden zogenoemde energieprestatie-indicatoren (EnPI) gebruikt om te bepalen hoeveel energie is verbruikt in een procesomgeving. Daarnaast identificeert de software verschillen tussen EnPI-doelstelling en actuele prestatie en het ondersteunt de gebruiker bij het vaststellen van maatregelen om de energieprestatie te verbeteren. De EP-Analytics-software wordt mogelijk dankzij de Visual MESA energiebeheer- en -optimalisatieoplossing.

Met de komst van de ISO50001 standaard in 2011 kregen bedrijven in de procesindustrie een raamwerk aangereikt waarmee zij hun energieprestatie kunnen verbeteren en aan bijbehorende regelgeving kunnen voldoen. Als marktleider op het gebied van geavanceerde besturings-oplossingen en -instrumentatie helpt Yokogawa haar klanten bij vermindering van het energie-verbruik door de procesomgeving te optimaliseren. Door het belang dat Yokogawa in Soteica Visual MESA heeft, kan het bedrijf nu ook de Visual MESA-oplossing aan klanten bieden. De nieuwe EP-Analytics software is daar een goed voorbeeld van.

De EP-Analytics software draait op een workstation dat via een OPC-interface met het besturingssysteem is verbonden. De software heeft daarmee toegang tot druk-, temperatuur-, flow rate- en andere procesgegevens. Op basis van de Visual MESA simulatie-engine hanteert de EP-Analytics software het ‘first principle’-model om energiestromen binnen de procesomgeving te herkennen en de energieprestaties van de verschillende procesonderdelen en -apparatuur te berekenen. De software vergelijkt de huidige energieprestaties bovendien met de verwachte prestaties, zodat kan worden vastgesteld welke onderdelen en apparatuur niet aan de verwachting voldoen. Deze informatie kan vervolgens door plant personeel worden gebruikt om specifieke maatregelen te nemen.

Voor het nauwkeurig berekenen van het energieverbruik van turbines, ketels en andere systemen en apparatuur, hanteert EP-Analytics’ calculatie-engine de zogenoemde ‘first principle’ modellering. Het berekent tevens de massabalans van stoom en andere energievormen die voor het productieproces worden ingezet. Hiermee kunnen de energieverliezen en onregelmatigheden in het systeem worden berekend.

De EP-Analytics software ondersteunt ISO50001. Het pakket kan probleemloos worden geüpgraded naar Visual MESA dat ontwikkeld is om het energieverbruik real-time te optimaliseren terwijl systemen en apparatuur gewoon in bedrijf zijn. Voor verbetering van de energie-efficiency van procesomgevingen biedt Yokogawa daarnaast verschillende procesbesturings- en operation managementoplossingen.

Meer informatie: Yokogawa