Energy Performance Analytics software

yokogawa

Yokogawa introduceert in november het softwaretool Energy Performance Analytics (EP-Analytics).

Hierbij worden zogenoemde energieprestatie-indicatoren (EnPI) gebruikt om te bepalen hoeveel energie is verbruikt in een procesomgeving. Daarnaast identificeert de software verschillen tussen EnPI-doelstelling en actuele prestatie en het ondersteunt de gebruiker bij het vaststellen van maatregelen om de energieprestatie te verbeteren. De EP-Analytics-software wordt mogelijk dankzij de Visual MESA energiebeheer- en -optimalisatieoplossing.

Met de komst van de ISO50001 standaard in 2011 kregen bedrijven in de procesindustrie een raamwerk aangereikt waarmee zij hun energieprestatie kunnen verbeteren en aan bijbehorende regelgeving kunnen voldoen. Als marktleider op het gebied van geavanceerde besturings-oplossingen en -instrumentatie helpt Yokogawa haar klanten bij vermindering van het energie-verbruik door de procesomgeving te optimaliseren. Door het belang dat Yokogawa in Soteica Visual MESA heeft, kan het bedrijf nu ook de Visual MESA-oplossing aan klanten bieden. De nieuwe EP-Analytics software is daar een goed voorbeeld van.

De EP-Analytics software draait op een workstation dat via een OPC-interface met het besturingssysteem is verbonden. De software heeft daarmee toegang tot druk-, temperatuur-, flow rate- en andere procesgegevens. Op basis van de Visual MESA simulatie-engine hanteert de EP-Analytics software het ‘first principle’-model om energiestromen binnen de procesomgeving te herkennen en de energieprestaties van de verschillende procesonderdelen en -apparatuur te berekenen. De software vergelijkt de huidige energieprestaties bovendien met de verwachte prestaties, zodat kan worden vastgesteld welke onderdelen en apparatuur niet aan de verwachting voldoen. Deze informatie kan vervolgens door plant personeel worden gebruikt om specifieke maatregelen te nemen.

Voor het nauwkeurig berekenen van het energieverbruik van turbines, ketels en andere systemen en apparatuur, hanteert EP-Analytics’ calculatie-engine de zogenoemde ‘first principle’ modellering. Het berekent tevens de massabalans van stoom en andere energievormen die voor het productieproces worden ingezet. Hiermee kunnen de energieverliezen en onregelmatigheden in het systeem worden berekend.

De EP-Analytics software ondersteunt ISO50001. Het pakket kan probleemloos worden geüpgraded naar Visual MESA dat ontwikkeld is om het energieverbruik real-time te optimaliseren terwijl systemen en apparatuur gewoon in bedrijf zijn. Voor verbetering van de energie-efficiency van procesomgevingen biedt Yokogawa daarnaast verschillende procesbesturings- en operation managementoplossingen.

Meer informatie: Yokogawa

Dossiers
Meer over
Lees ook
Speciaal warmtebuffer garandeert stadsverwarming

Speciaal warmtebuffer garandeert stadsverwarming

Grip op vraag en aanbod De nieuwe drukhoudende warmtebuffer van Nuon in Diemen zorgt ervoor dat de centrales van het energiebedrijf veel efficiënter en duurzamer inzetbaar zijn. Deze hoeven dankzij de voorraad heet water niet meer continu te draaien om warmte te leveren. Dankzij het geïntegreerde PCS7-automatiseringssysteem kan het hele proces vanuit...

Sluiting kolencentrales kost consument 14 euro per jaar

Sluiting kolencentrales kost consument 14 euro per jaar

Kolencentrales en energiekosten Het sluiten van de overige vijf kolencentrales in 2020 levert consumenten een 6,5 procent hogere energierekening op, omgerekend een kostenpost van 14 euro per jaar. De eigenaren van de energiecentrales zouden een verlies moeten slikken van 3,3 miljard euro, zo stellen onderzoekers van adviesbureau Spring Associates in...

Verbruik hernieuwbare energie toegenomen naar 5,8%

Hernieuwbare energie Het verbruik van hernieuwbare energie is in 2015 gestegen naar 5,8 procent. Het jaar daarvoor kwam 5,5 procent van het totale energieverbruik in Nederland uit hernieuwbare bronnen. De stijging is vooral te danken aan de toename van het energieverbruik uit wind, zon en aarde. De groei van het verbruik uit biomassa bleef achter. Dit had een drukkend effect op de totale toename van het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen. Dit maakt CBS bekend. Energieverbruik uit biomassa groeit met 2 procent Het verbruik van hernieuwbare energie in Nederland bedroeg in 2015 in totaal 118...