Energie uit water biedt kansen voor Nederlands bedrijfsleven

De komende decennia zal het Nederlandse energiesysteem verder moeten verduurzamen in het kader van internationale klimaatdoelstellingen. Deze energietransitie houdt in dat er minder energie wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen en meer met duurzame energiebronnen zoals wind, zon, maar ook water. Het gaat bijvoorbeeld om energie uit getijden en golven op zee, zoutgradiënten of temperatuurverschillen, afvalwater of biomassa gekweekt in het water.

De kansen in Nederland voor energie uit water technologieën zijn reëel en ook is het Nederlandse bedrijfsleven sterk gepositioneerd om hierin internationaal een rol van betekenis te spelen. Zo hebben Nederlandse bedrijven een belangrijk marktaandeel in de offshore industrie en ook de sterke internationale reputatie van Nederland op het gebied van deltatechnologieën zou kansen kunnen bieden voor cross-overs. Voor onze eigen energiemarkt bieden water en energietechnologieën nieuwe kansen zoals het bijdragen aan duurzame basislast en van mogelijkheden voor flexibiliteit en energieopslag. Bijgaande download is een samenvatting van een onderzoek naar de kansen voor het Nederlands bedrijfsleven.

Seminar over Energiedijken

Op 20 februari a.s. organiseert Energising Deltas een seminar over energieopweking uit water. Verschillende sprekers gaan in op de vraag hoe we onze vermaarde deltatechnologie gaan verrijken met energieopwekking uit water. Zowel energie uit stromend water als uit zoet-zout gradiënten. Een conferentie vlakbij de Afsluitdijk, waar deze transformatie naar een energiedijk tussen 2017 en 2020 zal plaatsvinden. Naast technische aspecten gaan we in op beleid- en beheervraagstukken en hoe we het energiedijkconcept in binnen- en buitenland kunnen vermarkten. Tijdens de conferentie openen de gedeputeerden Bond van Noord-Holland en Konst van Fryslân de spuistroominstallatie van het Tidal Testing Centre en het FME lidbedrijf Tocardo.

Meer over
Lees ook
Speciaal warmtebuffer garandeert stadsverwarming

Speciaal warmtebuffer garandeert stadsverwarming

Grip op vraag en aanbod De nieuwe drukhoudende warmtebuffer van Nuon in Diemen zorgt ervoor dat de centrales van het energiebedrijf veel efficiënter en duurzamer inzetbaar zijn. Deze hoeven dankzij de voorraad heet water niet meer continu te draaien om warmte te leveren. Dankzij het geïntegreerde PCS7-automatiseringssysteem kan het hele proces vanuit...

Sluiting kolencentrales kost consument 14 euro per jaar

Sluiting kolencentrales kost consument 14 euro per jaar

Kolencentrales en energiekosten Het sluiten van de overige vijf kolencentrales in 2020 levert consumenten een 6,5 procent hogere energierekening op, omgerekend een kostenpost van 14 euro per jaar. De eigenaren van de energiecentrales zouden een verlies moeten slikken van 3,3 miljard euro, zo stellen onderzoekers van adviesbureau Spring Associates in...

Verbruik hernieuwbare energie toegenomen naar 5,8%

Hernieuwbare energie Het verbruik van hernieuwbare energie is in 2015 gestegen naar 5,8 procent. Het jaar daarvoor kwam 5,5 procent van het totale energieverbruik in Nederland uit hernieuwbare bronnen. De stijging is vooral te danken aan de toename van het energieverbruik uit wind, zon en aarde. De groei van het verbruik uit biomassa bleef achter. Dit had een drukkend effect op de totale toename van het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen. Dit maakt CBS bekend. Energieverbruik uit biomassa groeit met 2 procent Het verbruik van hernieuwbare energie in Nederland bedroeg in 2015 in totaal 118...