Eerste TechniekXL-diploma’s uitgereikt

Techniek-XL

Het belang van een leven lang leren

Onlangs werden bij FME de eerste TechniekXL-diploma’s uitgereikt. Tim van Marwijk en Erik Bandell van Armac ontvingen uit handen van voorzitter Egbert Stremmelaar de eerste exemplaren. Het opleidingsinitiatief TechniekXL is een nieuwe branche-erkende schakel voor “een leven lang leren”, die vele leverancierspecifieke praktijktrainingen samensmeedt tot één doorlopende leerlijn.

Op weg naar Zoetermeer klinkt op de radio een programma van BNR Nieuwsradio dat - hoe toepasselijk - gaat over de kloof tussen opleidingen en bedrijfsleven. Het blijkt een omvangrijk probleem. Vele vakgebieden hebben ermee te maken en het is waar voor alle niveaus: van mbo’s tot universiteiten. Hoe leid je mensen op voor een weerbarstige praktijk? Bedrijven klagen dat de schoolverlaters niet de competenties hebben die nodig zijn. Andersom wordt door het bedrijfsleven te weinig gespecificeerd wat er nodig is. Vooral techniek lijkt er bekaaid vanaf te komen. Hier geldt bovendien een tekort. Slechts 2 op de 10 schoolverlaters kiest voor techniek, dat moeten er minimaal 4 op de 10 zijn. Eens luisteren wat de Federatie Metaal en Electro hierover te zeggen heeft.

Een leven lang leren

Eigenlijk zou FME-voorzitster Ineke Dezentjé de feestelijkheden van enkele toelichtende woorden voorzien. Vastgelopen cao-onderhandelingen maakten echter dat zij het stokje over moest dragen aan vervanger André Braakman, branchemanager bij de FEDA. Erg toepasselijk, zo blijkt: hij is in een vorig leven al nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van TechniekXL.

‘Het faciliteren van een leven lang leren door het bevorderen van technische vakkennis en competentieontwikkeling van medewerkers door het bij elkaar brengen van ondernemingen en opleiders’, zo omschrijft hij als aftrap de missie van TechniekXL. Het is een mond vol, maar past precies in de Smart Industry Actieagenda, waar een leven lang leren een van de belangrijkste drie pijlers vormt. ‘In een nieuwe realiteit waarin digitalisering een volgende fase voor de industrie inluidt, verandert alles almaar sneller. Naast de noodzaak voor flexibelere productiesystemen, moeten we mensen opleiden voor banen die nog niet bestaan. Dat vraagt om een nieuwe manieren van leren. De tijd dat je vanuit de schoolbanken je verdere werkende leven één vak uitoefent is voorbij. Werknemers moeten meegroeien en kennis blijven bijspijkeren. Alleen zo kan het kennisgat tussen vraag en aanbod continu worden gedicht.’

Branche-erkende aanvulling

Egbert Stremmelaar drukt de genodigden op het hart dat TechniekXL geen vervanger is van het reguliere onderwijs, maar een aanvulling. ‘We willen met TechniekXL niet op de stoel van de opleidingen gaan zitten. Het bepalen van curricula is aan de opleidingen zelf. Maar het is een feit dat er ook na het behalen van het papiertje een behoefte bestaat om de competenties van technisch personeel naar een hoger plan te tillen. Dit zowel vanuit de werkgevers, die moeite hebben de juiste competenties in huis te krijgen, als van de kant van de werknemers, die willen doorgroeien en hun marktwaarde verhogen. TechniekXL springt hierop in door het trainingsaanbod, dat diverse automatiseringsleveranciers en instellingen al wel bieden, tot een doorlopend geheel te smeden. Ook is er een tool gemaakt om de gewenste groeiambities te plannen en te concretiseren. Via de website kan een werknemer zijn of haar doelen formuleren en een leerpad uitstippelen. Het systeem houdt vervolgens bij wanneer het tijd is weer wat bij te spijkeren. Tussentijdse behaalde diploma’s vormen samen een branche-erkend competentiepaspoort, dat in nauwe samenspraak met het bedrijfsleven en onderwijsdeskundigen tot stand is gekomen.

Eerste stap een daalder waard

Pers en FME-top zullen waarschijnlijk niet bij elke diploma-uitreiking aanwezig zijn. Maar voor Tim van Marwijk en Erik Bandell van automatiseerder Armac was er een extra feestelijk tintje. ‘We zijn erg blij met onze behaalde diploma’s besturingstechniek niveau mbo4’, beamen beide heren. ‘Maar we zijn vooral blij met de kennis die we bij opleider Lenze hebben opgedaan. Deze is voor ons direct inzetbaar in projecten, dus ook onze klanten plukken er de vruchten van. Bovendien is het meteen in de praktijk brengen van lesstof natuurlijk de beste manier om kennis vast te zetten.’

Zoals het een leven lang leren betaamt, is de met goed gevolg afgelegde proeve van bekwaamheid slechts een eerste stap. ‘Er staan voor verschillende werknemers nog diverse lessen op het programma’, besluit Roland Geurts, de directeur van Armac, die persoonlijke groei ook als een belangrijk instrument ziet om de schaarse werknemers aan zich te binden. ‘Maar tussen de lesbedrijven door moet er natuurlijk ook gewoon gewerkt worden.’

[tabs] [tab title="Over TechniekXL"]

In TechniekXL participeren onder andere Siemens, Bosch Rexroth, Lenze, Festo, Pilz, SKF en ABB (bestuur) voor het aanbieden van branche-erkende opleidingen. Andere “leden” van TechniekXL zijn onder andere Henkel-Nederland, NCOI Techniek (voorheen Reed Business Opleidingen) en ROVC. Branchepartners zijn FEDA, Fedet en SOL. Vooralsnog worden er opleidingen werktuigbouwkunde, mechatronica, industriële automatisering en procesautomatisering aangeboden op mbo- en hbo-niveau.

[/tab] [/tabs]
Dossiers
Lees ook
Slag rond kennis, robots en talenten

Slag rond kennis, robots en talenten

Europa dreigt de industry 4.0 slag te verliezen Er zijn belangrijkere lange-termijn zaken om ons zorgen rond over te maken rond kennis, nieuwe technologie en talenten, aldus de Telegraaf. Winnaars Buiten ons land is het belangrijkste agendapunt de wereldwijde slag om kennis, nieuwe technologie en talenten. Landen en bedrijven die er in slagen om met...

Nederlandse bedrijven benutten onvoldoende kansen Industrie 4.0

Nederlandse bedrijven benutten onvoldoende kansen Industrie 4.0

Terughoudend met Industrie 4.0 Het merendeel van de Nederlandse bedrijven ziet zichzelf als een ‘digitale beginner’. In Nederland zijn we nog terughoudend in het benutten van de kansen van de zogeheten vierde industriële revolutie, Industrie 4.0. Dat blijkt uit de Global Digital Operations Study 2018 van Strategy&, een onderdeel van accountants-...

Universiteit Twente en Vrije Universiteit werken aan technische opleiding

Universiteit Twente en Vrije Universiteit werken aan technische opleiding

Studenten die in Noord-Holland wonen, kunnen vanaf 2019 óók dichtbij huis een technische opleiding volgen. De Universiteit Twente (UT) en de Vrije Universiteit (VU) willen vanaf dat collegejaar gezamenlijk een engineeringopleiding aanbieden in Amsterdam. Beide universiteiten willen met het aanbieden van een technische bachelor in de hoofdstad meer jongeren...