Drones zorgen voor veiliger haven- en industrieterrein

Drone haven- en industrieterrein Moerdijk

De Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk (SBIM) en het Havenbedrijf Moerdijk zetten samen met beveiligingsbedrijf Securitas een nieuwe stap op weg naar nog meer veiligheid. Vliegende drones gaan permanent allerlei veiligheidsaspecten monitoren.

Het droneproject past bij de ambitie van het havenbedrijf om te excelleren in de beveiliging van het haven- en industrieterrein. De afgelopen jaren zijn hiervoor al verschillende projecten opgezet. Naast beveiligingscamera’s worden steeds meer ‘remote sensing’ middelen ingezet zoals sensoren in wegen, op spoorwegen en onder water. Met het gebruik van deze techniek is inmiddels de nodige ervaring opgedaan. Het droneproject is een volgende stap om te ontdekken hoe beveiliging en monitoring op afstand kunnen bijdragen aan verdere verbetering.

Voordelen

De inzet van drones biedt voordelen. Zo kan een drone in het geval van een inbraakalarm door middel van videobeelden de detectie, opsporing en aanhouding helpen vergemakkelijken. Bij een brand kan de drone de brandweer van aanvullende informatie voorzien. Ook kunnen drones de inspectie en het onderhoud van het terrein verder verbeteren. Het inzetten van drones en hun daaraan gekoppelde sensoren zorgt voor betere en snelle informatie. Daarnaast is er sprake van kostenbeheersing op het gebied van veiligheid. 

Pilotproject

Het pilotproject richt zich op de inzet van drones bij alarmverificatie, waarbij het in eerste instantie gaat om de opvolging van inbraakalarm. Daarbij wordt niet alleen de techniek van drones en de daaraan gekoppelde videocamera getest, maar wordt vooral ook gekeken hoe dit nieuwe middel kan worden verankerd in het totale beveiligingsconcept van het haven- en industrieterrein. Het eindelijke doel van de pilot is te onderzoeken met welke informatie die de drone tijdens zijn vlucht ophaalt, de veiligheid van het haven- en industrieterrein het meest is gediend.

Hieronder een beeld van het Haven Moerdijk Coördinatie Centrum (foto: Port of Moerdijk).

HMCC Moerdijk