De uitdagingen van de maintenance manager

joshua-sortino-215039-unsplash

Het implementeren van IoT

Anno 2018 wordt de maintenance manager (of manager technische dienst) geconfronteerd met een breed scala aan uitdagingen. Een van die uitdagingen bestaat uit het implementeren van het veel geroemde Internet of Things binnen de technische afdeling.

Er valt bijvoorbeeld een enorm voordeel te behalen door gegevens van de installatie direct te vertalen naar een onderhoudsbehoefte. Op deze manier verhelpt een moderne technische dienst storingen vóór ze gebeuren. Zo gaan we van correctief en preventief onderhoud naar voorspelbaarheid.

Dit klinkt natuurlijk erg mooi, maar hoe realiseer je zo’n scenario? Deze vier stappen helpen je op weg:

1. Definieer een goede strategie

Een technische oplossing implementeren zonder visie is gedoemd te mislukken; alles staat of valt met het definiëren van een goede strategie. Deze strategie, gericht op onderhoud, komt voort uit de bedrijfsstrategie. Doelstellingen die daarin geformuleerd zijn, vertaal je naar doelstellingen specifiek voor maintenance.

2. Zorg dat de basis op orde is

Wanneer de strategie bekend is en hieruit blijkt dat er behoefte is aan verdere automatisering, kan de strategie in de praktijk worden gebracht. Een voorwaarde is dat een aantal basiselementen op orde is. Dit is een project op zich, maar het is essentieel dat een organisatie kan omgaan met de bijkomende grote hoeveelheden data en geautomatiseerde systemen die werkzaamheden kunnen initiëren.

De basis op orde brengen doe je door ervoor te zorgen dat alle data in de systemen actueel zijn. Is dit niet het geval? Dan zetten automatische koppelingen de verkeerde dingen in gang.

Onderzoek verder of alle processen verlopen zoals ze ontworpen zijn. In onderhoud gebaseerd op een IoT-oplossing speelt de mens een veel kleinere rol dan in regulier correctief onderhoud. Dit betekent dat één van de belangrijkste eigenschappen van die mens – flexibel kunnen inspelen op verschillende situaties – niet ingezet kan worden. Dit hoeft geen probleem te zijn, mits alle processen gesmeerd verlopen.

3. Think big, act small

De vorige twee stappen waren nog vrij algemeen, nu gaan we kijken naar de daadwerkelijke implementatie. Houd de stelregel ‘think big, act small’ in je achterhoofd – een belangrijk gegeven wat automatiseren betreft.

Begin met een kleine eerste stap: zoek een installatie die kan dienen als pilot. Bij de keuze voor bepaald equipment spelen verschillende criteria een rol, zoals de gebruikte besturingssoftware of de mate waarin een bepaalde machine een kritische functie vervult. Ik ben actief bij een brouwerij waar een kritische machine bewust wordt uitgerust met sensoren om specifiek dat onderdeel van de productielijn te gaan monitoren.

4. Ga aan de slag

NicPot_0003-2-300x300 De uitvoering vereist maatwerk; gedegen kennis van diverse systemen is noodzakelijk. Besparen op een multidisciplinaire aanpak is hierbij gevaarlijk. Wanneer in de uitvoering delen worden opgepakt met te weinig achtergrondkennis, zal de gehele implementatie hieronder lijden. Analyseer daarom goed welke data echt relevant is. Grote hoeveelheden data verzamelen moet geen doel op zich worden. Data wordt pas waardevol als er conclusies aan verbonden kunnen worden en vervolgacties kunnen worden vastgesteld.

Het implementeren van IoT binnen een organisatie gaat niet altijd over gebaande paden. Gelukkig is het niet onmogelijk. Met een goede reisleider en een helder doel voor ogen is veel te bereiken.

Nic Pot is Expert Consultant Manufacturing bij Ctac

Lees ook
SICK gatewaysysteem TDC maakt Industrie 4.0-oplossingen concreet

SICK gatewaysysteem TDC maakt Industrie 4.0-oplossingen concreet

Voor vragen als ‘hoe verbind je mobiele platforms als AGV’s en AGC’s met het intelligente bedrijfsnetwerk’ en ‘hoe krijg je meer inzicht in en grip op de processen in het veld’ heeft SICK het antwoord. Het gatewaysysteem TDC verzamelt de data van alle aangesloten sensoren - ongeacht merk - en stuurt deze via mobiele communicatie, WLAN of ethernet naar...