Centrum voor verduurzaming van de Europese procesindustrie stap dichterbij

sitech-services-brightlands-sustainable-technology-center

TNO, Sitech Services, Universiteit Maastricht en Brightlands Chemelot Campus sluiten intentieovereenkomst voor de oprichting van centrum voor verduurzaming van de Europese procesindustrie.

Als de procesindustrie aan de klimaatdoelstellingen voor de toekomst wil voldoen is niet alleen een transitie naar andere energiebronnen nodig, maar ook een volledige vergroening van de bedrijfsprocessen. Met de oprichting van dit centrum wordt een impuls gegeven aan de ontwikkeling en toepassing van technologieën waarmee de Europese procesindustrie haar duurzaamheids- en veiligheidsdoelstellingen kan realiseren. TNO brengt specifieke kennis- en technologieposities in en is ervaren in het opzetten en managen van dit soort Joint Innovation Centers in samenwerking met (inter)nationale industrie- en kennispartners.

Bijdragen aan een duurzame toekomst

In de chemische sector wordt nog veel gebruikgemaakt van fossiele grondstoffen en energiedragers met de daaraan verbonden CO2-emissie. Het centrum, onder de voorlopig werknaam Brightlands Sustainable Technology Center (BSTC), gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie van de procesindustrie naar andere energiebronnen, met als doel deze sector klimaatneutraal te maken.

Deze opgave is fors en vereist veel kennis van duurzame processen, die in het BSTC bijeen worden gebracht en toegepast voor de ontwikkeling en opschaling van kansrijke technologieën. Arnold Stokking (Managing Director Unit Industry TNO): “Het is een unieke kans om beschikbare kennis en nieuwe technologie voor ‘Climate Proof Chemistry’ op industrieel relevante schaal te ontwikkelen en te demonstreren aan internationale marktpartijen.”

Diverse TNO Units beschikken over kennis- en technologieposities die verder toe te passen en uit te bouwen zijn met BSTC-partners. Het gaat hier bijvoorbeeld om CO2-vrije productie van waterstof, hergebruik van kunststof restmateriaal en elektrificatie van chemische processen. Direct vanaf de start van het BSTC komen toepassing van deze en andere innovaties op het gebied van relevante beoordeling van integrale veiligheid en effecten op de leefomgeving, bij elkaar.

Bron: TNO