Actieplan naar Smart Industry door TNO en 5 partners

smart industry

Slim gemaakt in Zuid-Holland

Een interactief, webbased rapport, beschrijft een actieplan voor Zuid-Holland naar Smart Industry. Het rapport analyseert wat Smart Industry is en het belang ervan; hoe Zuid-Holland er op voor staat; wat er moet gebeuren om bedrijven optimaal van de mogelijkheden van internet en IT te laten profitereren en hoe dat kan. Het is tot stand gekomen door samenwerking van TNO met Delft, HI, IQ, KvK en TU Delft.

Woensdag 1 oktober 2014 overhandigde Rinke Zonneveld, directeur van InnovationQuarter, het Zuid-Hollandse actieplan ”Slim gemaakt in Zuid-Holland” aan Ineke Dezentjé Hamming (voorzitter van FME en het landelijke Team Smart Industry) en Guido Landheer (directeur Topsectoren en Industriebeleid). De overhandiging vindt plaats tijdens het TIC Delft-Symposium 'Smart Cases uit een talentvolle regio' in Delft. Het interactieve rapport is in te zien op www.slimgemaakt.nl.

Smart Industry staat voor de vervlechting van maakindustrie, ICT- en dienstensector gericht op het bieden van maatwerkoplossingen. De netwerkeconomie van ‘smart industries’ bestaat uit steeds wisselende combinaties van bedrijven, kennisinstellingen en regio’s die in nauwe samenwerking steeds nieuwe producten in de markt zetten. Dat vergt verregaande digitalisering en verweving van apparatuur en organisaties (het ‘internet of things’) waardoor nieuwe manieren van produceren, 3D printing en nieuwe business modellen ontstaan.

Plan

Na de Hannover Messe in april van dit jaar is Ineke Dezentjé Hamming, in opdracht van de minister van Economische Zaken Henk Kamp, aan de slag gegaan met het opstellen van een landelijke actieagenda. De afgelopen periode hebben zes organisaties in de regio Zuid-Holland samengewerkt aan het opstellen van een regionale actieagenda – in intensief overleg met regionale ondernemers. Zuid-Holland heeft het grootste innovatiepotentieel van Nederland en kent de hoogste concentratie aan bedrijven in de ICT, hightech- en instrumentatiesector en vooraanstaande kennisinstituten als de TU Delft, Universiteit Leiden, de Erasmusuniversiteit en TNO. De regio zet dit potentieel nu om in een voorsprong door als eerste met een uitgewerkte agenda te komen. Die agenda bevat 15 concrete actieplannen op het gebied van scholing, nieuwe producten, advisering en kennisuitwisseling en plannen voor fieldlabs over actuele thema’s zoals 3D-printing, automatisering in de tuinbouw en digitalisering in de zorg.

Reacties

Het verbinden van thema’s en sectoren vormt de kern van Smart Industry. Wethouder Economie Ferrie Förster, gemeente Delft: “Delft en omgeving is dé regio als het gaat om het creëren van een nieuwe generatie hightech maakindustrie. We hebben alle ingrediënten voor Smart Industry in huis. Zie Het High Tech Center Delft. En het is geweldig om te zien dat er zo veel energie en samenwerking bestaat in onze regio. De fieldlabs op dit symposium zijn daarvan een prachtig voorbeeld. Daar ontstaat echt een waardevolle samenwerking die de Nederlandse maakindustrie klaarstoomt voor de toekomst.”

Rinke Zonneveld, directeur InnovationQuarter: “Smart Industry koppelt hightech, ICT en design; daarmee vormt het de rode draad door de hele Zuid-Hollandse industrie. Onze opdracht is Zuid-Holland tot één van de meest innovatieve regio’s van Europa te helpen ontwikkelen. In dat kader past deze actieagenda voor de volle procent. Wij zullen ons volop inzetten om één of meerdere fieldlabs te realiseren."