Nederlande Universiteiten: ‘Knelpunten vragen om urgente maatregelen’

Vandaag presenteert de Vereniging van Universiteiten de knelpuntenanalyse ‘Ruimte voor investeringen en talent’. In deze analyse wordt een beeld gegeven van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, de ambities, de knelpunten en mogelijke oplossingen.

Voor de analyse is een schat aan gegevens verzameld over ontwikkelingen binnen de universiteiten, zoals de groei van het aantal studenten en de bekostiging van onderwijs en onderzoek. De conclusie is dat de kwaliteit van onderwijs en onderzoek in vergelijking met andere landen hoog is, dat de ambities ook onverminderd hoog blijven maar dat de enorme groei van het aantal studenten, in combinatie met de achterblijvende onderwijs- en onderzoeksbekostiging tot hoge werkdruk leidt bij medewerkers en de kwaliteit van onderzoek en onderwijs onder druk zet.

Maatregelen zijn urgent nodig. Deels zijn deze reeds in gang gezet, zoals de afspraken in de nieuwe cao met betrekking tot flexibele dienstverbanden en de afspraken tussen technische opleidingen in het kader van het Techniekpact. Aanvullend kondigen de universiteiten vandaag aan dat zij ruimte gaan maken door meer gezamenlijk te investeren. Ook worden te verwachten Rijksbijstellingen direct al in begrotingen opgenomen, waardoor geld eerder beschikbaar komt. Ook de overheid kan bijdragen, door een financiële impuls te geven om urgente knelpunten aan te pakken. Maar extra budget is niet alles: ook budgetneutraal kan er veel gedaan worden door het geld dat vrijkomt uit het studievoorschot vervroegd in te zetten.

Om op korte termijn de ergste druk te verminderen, kondigen de universiteiten nu in samenwerking eigen maatregelen aan. VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg: “Het is van groot belang voor de toekomst van ons land dat we fors investeren in wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Omdat de nood hoog is zetten we zelf op korte termijn al stappen. Universiteiten zullen onder andere meer gezamenlijk gaan investeren. Ook gaan we al geld inzetten voor onderwijs, voordat het ministerie van OCW de bijdrage definitief bekendmaakt. We kunnen dus zelf al knelpunten aanpakken, maar om dit vol te houden verwachten we ook dat de overheid, samen met het bedrijfsleven, de handschoen oppakt.”

Op de langere termijn is ook een herziening van de bekostigingssytematiek nodig. Niet alleen de verdeling is hierbij relevant: extra (macro)budget is noodzakelijk om de toegankelijkheid van het academisch onderwijs en de kwaliteit van onderwijs en onderzoek te behouden. Duisenberg: “De universiteiten hopen met de eigen inzet en de knelpuntenanalyse een constructieve en urgente bijdrage te leveren aan de discussie over de toekomst van Nederland als kennisland.”

Bron: VSNU

Advertisment ad adsense adlogger