Transmitters

Willem van der Bijl

transmitters maken een essentieel onderdeel uit van de procesinstallatie. Het grote aantal meetpunten is door de wanden van leidingen, vaten, kolommen en dergelijke met het proces verbonden en dragen hun varia­belen over. Meestal via transmitters, maar de laatste jaren ook steeds meer via ‘remote I/O’.

De transmitter dankt zijn naam aan de term transmissie in de betekenis van overdracht over langere afstand van gegevens. Traditioneel is dat technisch gereali­seerd door een stroomsignaal, want ongeacht draadlengte of weerstand blijft de stroom gelijk, mits voldoende spanning in het circuit aanwezig is. Een overdracht zonder verlies, ook bij gebruik van het tweedraads systeem. Maar vooral ook betrouwbaar want het signaal blijft ook bij veroudering van de bekabeling en tussenliggende lasdozen de juiste waarde aangeven. Wordt de elektrische weerstand te groot dan kan het signaal wegvallen, maar het zal niet lager worden.

Regelmatig bezoek ik diverse procesinstallaties en merk dat de invloed van het weer, van productlekkages en van lekkend stoom een degradatie van de elektrische verbindingen en bijbehorende omkastingen tot gevolg heeft. Maar goed dat het signaalniveau hierdoor niet wordt beïnvloed, de procesbesturing blijft in orde. Het nadeel is dat de noodzaak voor onderhoud zich niet aandient, tenzij een signaal volledig wegvalt.

Remote I/O vermindert het aantal verbindingen en lasdozen die in het veld nodig zijn en verhoogt daarmee de betrouwbaarheid van de M&R installatie. De digitale overdracht van de processignalen is sneller en kan méér gegevens bevatten dan alleen proceswaardes. In de intelligente units in het veld kan bewerking plaatsvinden van de instrumentgegevens, automatische testen kunnen worden uitgevoerd en de gegevens van diverse sensoren kunnen worden gecombineerd. Regelfuncties met algemene of specifieke algoritmes kunnen ook worden uitgevoerd waarmee regelaars en processoren in het DCS ontlast kunnen worden.

Misschien is de toepassing van remote I/O een aanbeveling voor het geleidelijk vernieuwen van de vele bestaande procesinstallaties in West-Europa. Vele daarvan zijn nu zo’n veertig jaar in bedrijf. Door op logische plekken in de fabriek een aantal remote I/O stations te plaatsen en te verbinden met de rackroom, kunnen de transmitters die vervangen moeten worden stap-voor-stap hierop aangesloten worden. De units kunnen zowel in veilige als in explosiegevaarlijke omgevingen worden geïnstalleerd. Zo wordt de installatie geleidelijk vernieuwd zonder al te veel kosten.

Deze aanpak dient in één klap de veiligheid én de kwaliteit van het proces en misschien daarmee tegelijk de concurrentiepositie van het bedrijf. Wat een eenvoudige transmitter al niet voor een bedrijf kan betekenen. Het is een essentiële component in een proces. Mits deugdelijk verbonden, zowel met het proces als met het systeem. En dat wordt nog weleens onderschat.

Willem van der Bijl