De engineer is ons meest waardevolle asset

Celeste Martens

Op 19 september vorig jaar organiseerde Automatie | PMA het evenement Maintaining the Engineer. Toen Janet Kooren me benaderde met de vraag of ik een bijdrage wilde leveren vanuit mijn Maintenance Manager of the Year titel, twijfelde ik geen moment. Ik roep namelijk al jaren dat onze medewerkers de meest belangrijke en waardevolle assets van ons bedrijf Croonwolter&dros zijn. Daarnaast vind ik het een uitdaging mijn kennis te blijven verbreden en was deze presentatie een goed excuus om wat dieper in de materie te duiken. Ik neem jullie graag op hoofdlijnen mee door mijn presentatie.

Hoe word je Maintenance Manager of the Year?

Die vraag is het afgelopen jaar het meeste aan mij gesteld. In 2018 had ik mijn deeltijd Master of Operations and Supply Chain Management afgerond, waarbij ik voor mijn afstudeeropdracht onderzoek deed naar het optimale vervangingsmoment van installaties. De master is gericht op het optimaliseren over de gehele waardeketen, wat voor mij een logische aanvulling was op de functie die ik vervul. Ik ben binnen de Divisie Infra van Croonwolter&dros verantwoordelijk voor de Asset Management afdeling. De resultaten van mijn onderzoek mocht ik presenteren op het World Class Maintenance jaarevent, waardoor ik al goed aan mijn ‘naamsbekendheid’ had gewerkt. Daarna heeft een aantal mensen mij opgegeven als kandidaat voor de verkiezing Maintenance Manager of the Year, die door het iMaintain platform en de NVDO wordt georganiseerd. Uiteindelijk word je door een jury beoordeeld op alle vlakken van het House of Excellent Maintenance van Tim Zaal, en wint degene met de hoogste score. Onder andere door mijn doorvertaling van onderhoud naar Asset Management mocht ik de beker mee naar huis nemen.

De balans binnen Asset Management

Maar wat is dan precies Asset Management. Ik merk dat daar in de praktijk best veel onduidelijkheid over bestaat. Ik vertaal het altijd naar de optimale balans tussen kosten, risico’s en prestaties over de levensduur van je assets. Ik wil dat een tunnel zo beschikbaar mogelijk is, met beheerste risico’s en minimale levensduurkosten. Om dit te bereiken, moet je beslissingen nemen. In de ontwerpfase bijvoorbeeld welke component je toepast, in de maintenance fase wanneer je welk onderhoud gaat uitvoeren. Die beslissingen worden betrouwbaarder als ze in gezamenlijkheid worden genomen, dus als verschillende experts van verschillende afdelingen zijn betrokken. Daarnaast moet er één versie van de waarheid (data!) zijn waarop een beslissing wordt gebaseerd. Hierdoor staat binnen onze organisatie de medewerker centraal, waarbij we een cultuur nastreven van brengen en halen.

Technici zijn schaars

Nu is het vandaag de dag alleen niet vanzelfsprekend dat je altijd direct over de juiste experts kunt beschikken. De afgelopen jaren zijn vele nieuwsberichten verschenen met titels als: ‘Tekorten in techniek blijven groot, bedrijven werven vaker in het buitenland’ en ‘Aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt leidt tot grote problemen’. Ook in de installatiebranche zijn die tekorten groot. Om het tekort aan technische vakmensen aan te pakken, zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt om de technische sectoren aantrekkelijker te maken voor jongeren. Binnen Croonwolter&dros is de krapte op de arbeidsmarkt aanleiding voor twee strategieën: (i) slimmer werken en (ii) zorgen dat we het huidige personeel behouden.

Slimmer werken

Maar hoe werk je nou slimmer? Ook dat hebben we weer in twee onderdelen opgesplitst: (i) standaardiseren en (ii) efficiënter werken met behulp van smart maintenance. Op smart maintenance wil ik graag iets dieper ingaan. Door de vierde industriële revolutie die momenteel gaande is, wordt alles met elkaar verbonden. Het uiteindelijke doel van smart maintenance is voor ons 100% voorspelbaar onderhoud, oftewel alleen onderhoud uitvoeren op het moment dat dit nodig is. Belangrijk bij de hele vierde industriële revolutie - maar ook voor smart maintenance - is data. Wij zien de weg naar smart maintenance in drie stappen. We moeten zorgen dat we onze assets monitoren, zodat er überhaupt data is. Die data moet vervolgens worden geanalyseerd, zodat dit ons inzichten geeft. En met die inzichten kunnen we gezamenlijk om tafel om betere beslissingen te nemen. Binnen het monitoren en analyseren zijn verschillende ‘volwassenheidsniveaus’. Daarnaast denk ik dat deze ontwikkeling niet alleen een technologische ontwikkeling is, onze gehele organisatie en de mensen daarin zullen moeten meebewegen om 100% voorspelbaar onderhoud mogelijk te maken.

Aandacht maakt alles mooier

Ik kom nu aan bij misschien wel het belangrijkste onderdeel, hoe zorgen we ervoor dat we ons huidige perso­neel behouden? Binnen Croonwolter&dros is dit een van onze strategische pijlers. We zien dat aandacht in zijn algemeenheid super belangrijk is. In onze cultuur streven we dan ook een breng- en haalprincipe na, van bijvoorbeeld aandacht, hulp en feedback tussen jezelf en je collega’s. Oprecht luisteren, meedenken en elkaar - ook ongevraagd - helpen, dat soort dingen. Ook kijken we naar de toekomst en proberen we een beeld te vormen van de kennis en competenties waarover de engineer van de toekomst zou moeten beschikken. Het World Economic Forum heeft daar een leuk rapport over geschreven, waarin onder andere de 21st century skills zijn beschreven. Wij passen daar onze opleidingen op aan, zodat al onze medewerkers hun leven lang blijven leren. Zoals Albert Einstein al schreef: ‘Once you stop learning you start dying’.

Celeste Martens, Croonwolter&dros - foto: Laura van der Linde