Cybersecurity – maak je bedrijf cybersecure

Security Cybersecurity

Cybersecurity doorvoeren in het bedrijf

De omvang en ernst van een digitale dreiging in Nederland is groot en zal in de toekomst alleen maar toenemen. Ondernemers nemen echter nog niet genoeg maatregelen om cyberaanvallen af te weren. Dat is een van de conclusies uit het rapport Cybersecurity beeld Nederland 2018 dat deze week werd gepubliceerd door het Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Risico neemt toe

De Nederlandse maatschappij en economie zijn volledig afhankelijk geworden van digitale middelen. De gevolgen van uitval kunnen daarom ontwrichtend zijn voor de maatschappij. Een risico dat alleen maar groter wordt als ondernemers onvoldoende maatregelen nemen om cyberaanvallen te voorkomen, een constatering die ook in het onderzoek Cybersecuritybeeld Nederland 2018 naar voren komt.

Kansen en kwetsbaarheid

Digitalisering van de industrie biedt vooral kansen, echter de verbinding met het internet kan je bedrijf ook kwetsbaar maken voor onder andere hacks. Zeker omdat onze hoogtechnologische industrie aantrekkelijk is voor economische spionage door buitenlandse bedrijven en andere landen.

Infosheet

FME helpt om de digitale weerbaarheid te vergroten. Met praktische informatie, een cybersecurity Q&A en bijeenkomsten. De infosheet ‘PRAKTISCHE HANDVATTEN VOOR CYBERVEILIG GEDRAG’ is ook voor niet leden van FME te downloaden.

Advertisment ad adsense adlogger