Werkgevers controleren 7.000 keer diploma’s van sollicitanten

ondernemers

Werkgevers checken vaker sollicitanten

Steeds meer werkgevers gebruiken het diplomaregister van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) om diploma’s van toekomstige werknemers te controleren. Het controleren van de diploma’s bij het register scheelt werkgevers tijd en voorkomt fraude. De controle van de diploma’s gebeurt alleen na schriftelijke toestemming vooraf van de sollicitant. In 2016 werd de zogenaamde pre-employment screening zo’n 7.000 keer uitgevoerd. In 2015 gebeurde dit nog zo’n 6.000 keer. Dat meldt DUO.

De screening gebeurt op basis van digitale en papieren diploma’s die gecontroleerd worden door medewerkers van DUO , uitsluitend met toestemming van de sollicitant. DUO werkt enkel in opdracht van werkgevers en pre-employment screening bureaus waar een overeenkomst mee is gesloten. Hierdoor kan DUO de privacy van sollicitanten waarborgen en tegelijkertijd werkgevers zekerheid geven over de rechtmatigheid van de diploma’s van een sollicitant. DUO werkt daarnaast in een pilot aan een volledig digitale controle van diploma’s van sollicitanten. Deze pilot is per 1 januari 2017 omgezet in een service waarvan meer partijen gebruik kunnen maken.

Het diplomaregister is ontwikkeld door DUO om betrouwbare diplomagegevens te kunnen verstrekken. Gediplomeerden kunnen, bijvoorbeeld na verlies van hun originele diploma’s, hun diplomagegevens gratis zelf downloaden uit het register. In 2016 werden bijna 200.000 uittreksels gedownload uit het diplomaregister. De diploma’s in het register worden aangeleverd door scholen die bekostigd worden door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het register bevat ruim 8 miljoen diploma’s, een aantal dat groeit met elke nieuwe lichting geslaagde scholieren en studenten.

DUO voert voor het ministerie van OCW onder andere wetten en regelingen uit op het gebied van bekostigen van onderwijsinstellingen, verstrekken en innen van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten, het beheer en de uitwisseling van gegevens gekoppeld aan het onderwijsnummer, het verzorgen van het proces diploma-erkenning en -legalisatie, de organisatie van school- en staatsexamens en het verrijken van onderwijsgegevens tot informatieproducten. Daarnaast fungeert DUO als Nationaal Europass Centrum Nederland. Voor het ministerie van SZW voert DUO activiteiten uit op het gebied van het inburgeringsbeleid en naturalisatie.

Advertisment ad adsense adlogger