Behoud innovatie en technologie: oproep vernieuwend technisch onderwijs

innovatieve techniek

Nederland loopt redelijk voorop wat betreft innovatie en technologie. Om te zorgen dat we die vooruitstrevende positie vasthouden, hebben een aantal technologische bedrijven, waaronder VNO-NCW, FME, Koninklijke Metaalunie, UNETO-VNI, Bouwend Nederland en MKB-Nederland de handen ineen geslagen.

Innovatie en technologie

De samenwerkende partijen, verenigd in het zogenoemde Jet-Net Nederland, willen vooral meer aandacht voor onderwijs. Ze hebben daarover een brief gestuurd naar de huidige informateur van het kabinet, Gerrit Zalm. De deelnemende partijen beschouwen het onderwijs als een belangrijke schakel naar het behouden van het innovatieve karakter van Nederland. Daarmee richten zij hun pijlen op een herziening van het curriculum. “Alleen onderwijs dat meebeweegt met en inspeelt op veranderingen kan de jeugd voldoende voorbereiden op de toekomstige arbeidsmarkt. Herziening van het curriculum voor het funderend onderwijs juichen wij daarom zeer toe.”

Jet-Net stelt dat in de huidige industriële wereld de technologische innovaties elkaar steeds sneller opvolgen en daarmee ook de eisen die aan het bedrijfsleven worden gesteld, veranderen. dat geldt niet alleen voor het grootbedrijf en het MKB maar ook voor de mensen die hierin werkzaam zijn. Het onderwijs moet de schakel zijn naar voldoende vakbekwame, technisch en digitaal vaardige medewerkers.

Elke sector

“In het kader van een herzien curriculum, willen wij met name de nadruk leggen op het belang van het ontwikkelen van technische en digitale vaardigheden. We leven in een wereld waarin technische en digitale ontwikkelingen in elke sector doordringen en overal een plek opeisen. De vraag moet dus niet zijn waar in het curriculum techniek een plek heeft, zoals gesteld in de ‘Kamerbrief over vervolg curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs’, maar hoe ze óveral een plek krijgt.”

Het bedrijfsleven investeert via Jet-Net al 15 jaar in de samenwerking met het onderwijs. De ervaring en kennis uit deze periode gebruikt Jet-Net om samenwerking effectief vorm te geven en leerlingen al tijdens hun schoolcarrière de context van het bedrijfsleven mee te geven. Jet-Net stelt dat, mede door de samenwerking met honderden scholen en leraren het aantal leerlingen dat voor een bèta-technisch profiel kiest enorm is gestegen. “Wij zijn trots op deze samenwerking en willen in het vervolg graag mee blijven werken om ons bèta-technisch onderwijs te blijven vernieuwen en de ontwikkelingen van de afgelopen jaren vast te houden en daar waar nodig nog verder te doen groeien. Onze kennis en ervaring kan worden ingezet om de curriculumherziening, mét voldoende aandacht voor techniek en digitale vaardigheden, goed vorm te geven. De inbreng van het bedrijfsleven mag, naast de belangrijke input van docenten en andere onderwijsstakeholders, niet ontbreken bij het formuleren van wat leerlingen moeten kennen en kunnen.”

Advertisment ad adsense adlogger