De robotschepen komen

Robotschepen

Robotschepen

Anderhalve eeuw geleden telde de bemanning van een vrachtschip tweehonderd zielen. Tegenwoordig werken er nog maar tien tot twintig mensen. En rond 2030 varen er over de oceanen ‘spookschepen’. Volledig onbemand, zo zeggen scheepsvaartexperts.

Deze vaartuigen van de toekomst zijn een soort robotschepen, met computersystemen en sensoren waarmee ze volledig zelfstandig kunnen varen. Hooguit in complexe, onoverzichtelijke situaties, zoals het binnenvaren van een drukke haven, neemt een menselijke kapitein het roer over. Die staat niet op de brug van het schip, maar in een controlecentrum ergens op de kade, desnoods duizenden kilometers verderop.

Nooit moe

Voor rederijen zijn onbemande schepen aantrekkelijk. Zeevarend personeel wordt steeds duurder, omdat minder mensen maanden op zee willen leven. Dankzij robotschepen wordt de scheepvaart ook veiliger, voorspellen experts. Meer dan 75 procent van de scheepvaartongelukken komt door menselijk falen. Meestal veroorzaakt door vermoeidheid.

Rolls Royce

De ontwikkelingen gaan snel. Eind 2018 brengt de Noorse scheepsbouwer Kongsberg al een klein transportschip van tachtig meter lengte in de vaart dat volledig zelfstandig containers vervoert tussen drie havens langs de kust van Noorwegen. Ook het Britse Rolls Royce heeft aangekondigd in 2020 zijn eerste robotschepen te water te laten. Op dit moment richten innovatieve scheepsbouwers over de hele wereld hun pijlen op de onbemande scheepvaart.

Vliegende Hollander

De grootste hobbel voor de autonome scheepvaart is dan ook niet de techniek, maar de wetgeving. De Internationale Maritieme Organisatie schrijft voor dat elk schip ‘voldoende en efficiënt’ bemand moet zijn. Aanpassing van deze regelgeving vraagt wereldwijde afstemming en duurt zodoende jaren. Eerst zal daarom met deze technologie worden geëxperimenteerd binnen de territoriale wateren met binnenvaartschepen en kustvaarders. Scandinavië heeft hiervoor al testgebieden aangewezen. Maar de experts zijn ervan overtuigd: uiteindelijk zullen robotschepen ook de oceanen oversteken. Eerst nog bestuurd vanaf de kade met een minimale bemanning aan boord, daarna volledig zelfstandig.

Schone schepen

De scheepvaart is een vervuilende bedrijfstak, maar er wordt hard gewerkt aan schonere schepen. Internationale wetgeving legt de uitstoot van schadelijke stoffen door scheepsmotoren steeds meer aan banden. En dus zijn steeds meer schepen uitgerust met scrubbers die zwaveldioxide en fijnstof uit de uitlaatgassen wassen. Maar in de nabije toekomst wordt de scheepvaart vooral schoner door vloeibaar gas als brandstof: LNG.

Overgangsbrandstof

Waarom? Een motor op LNG stoot geen zwaveldioxide uit, blaast 85 procent minder stikstofoxiden in de atmosfeer en 20 procent minder koolstofdioxiden. Een spectaculaire verbetering ten opzichte van de gangbare dieselmotoren. Daarom verwachten experts dat LNG de overgangsbrandstof wordt van het fossiele naar het volledig duurzame tijdperk. De Rotterdamse haven is in elk geval voorbereid met steeds meer faciliteiten waar schepen LNG kunnen tanken (bunkeren). Veel binnenvaartschepen varen al op gas – zeeschepen met een gasmotor zijn slechts een kwestie van tijd.

Wind en zon

Maar uiteindelijk zal ook de scheepvaart overstappen op de onuitputtelijke energie van wind en zon. Zo ontwikkelt Eco Marine Power uit Japan een systeem van zeilen uitgerust met zonnecellen. Met deze mix van schone energie kunnen hybride schepen hun fossiele brandstofconsumptie flink terugdringen. Naarmate de techniek verbetert, zal het aandeel ‘ fossiel’ steeds kleiner worden.

Bron: Havenkrant

Advertisment ad adsense adlogger