Snelle en nauwkeurige analyses voor aardgas, inspiratie voor de industrie

analyses voor aardgas

Snelle analyses voor aardgas meer benodigd

Door het toenemend gebruik van verschillende kwaliteiten aardgas en het, in de toekomst, bijmengen van biogas en/of waterstofgas in ons aardgasnet, worden snelle analyses van de aardgassamenstelling meer en meer nodig. Huishoudelijke apparatuur die afhankelijk is van aardgas is geoptimaliseerd voor een bepaalde energie-inhoud (verbrandingswaarde) van het aardgas. De continue verbeteringen van analyse apparatuur, om met grotere nauwkeurigheid en sneller de gevraagde informatie te bieden, is inspirerend voor alle industriële analyses.

De deelnemers aan de Instrumentatie & Analyse Dagen bieden kennis en deskundigheid om uw analyses te verbeteren. ASaP is bijvoorbeeld bezig met de ontwikkeling van een analyse-instrument voor een optische, in situ, meting van de aardgaskwaliteit. Voor het bepalen van de samenstelling wordt gebruik gemaakt van Ramanspectroscopie. Het in 1928 ontdekte effect is sinds de afgelopen tien jaar bezig met een opmars naar de procesomgeving.

Dit innovatieve instrument biedt voordelen, zoals snelheid, meting van de complete compositie, weinig onderhoud en er is geen uitgebreide monstername nodig. Het instrument is vriendelijker voor het milieu, doordat er geen emissies plaatsvinden en er geen gebruik van hulpstoffen gewenst is.

De presentatie van Honeywell gaat in op de vergelijking tussen gaschromatografen (GC) en correlatieve metingen. De GC wordt als instrument als een de-facto standaard ingezet bij de bepaling van de verbrandingswaarde. Door de sterke toename van bronnen bij de samenstelling van gas neemt het aantal meetpunten ook sterk toe. Daarvoor is snellere analyse apparatuur noodzakelijk. Hans-Peter Smid geeft u een helder overzicht van de verschillende meetmethoden, om snel en nauwkeurig de gewenste meetpunten vast te stellen.

Het volledige programma kunt u hier vinden. U kunt zich via deze link aanmelden voor een bezoek aan de Instrumentatie & Analyse Dagen.

Advertisment ad adsense adlogger