Personeelstekort installatiebedrijven door slechte aansluiting onderwijs

Industry 4.0 in de regelkamer - Remote guidance - Meekijken met de monteur

Oorzaak personeelstekort installatiebedrijven vooral door slechte aansluiting regulier onderwijs

Het is op de eerste plaats de slechte aansluiting van het reguliere onderwijs op het bedrijfsleven, daarna de vergrijzing en pas op de derde plaats het slechte imago van de sector dat er volgens de bedrijven zelf de oorzaak van is dat het aantal vacatures in de technische branche onverminderd groot blijft.

ROVC, partner in trainingen en opleidingen voor technisch Nederland, heeft voor de tweede keer het onderzoek TechBarometer uitgevoerd. Meer dan duizend bedrijven in technische branches zoals de maakindustrie en installatiebedrijven heeft ROVC bevraagd. De belangrijkste conclusie zal niemand verbazen. De installatiesector schreeuwt om technisch personeel. Bijna de helft van de installatiebedrijven (46 procent ) verwacht de komende vijf jaar zowel een kwalitatief als kwantitatief tekort. Pas-afgestudeerden binnen de technische sector hebben bijna 100 procent baanzekerheid.

Zorgelijke trend

Overigens blijken niet alleen de installatiebedrijven zich ernstig zorgen te maken over de personeelsvoorziening. De maakindustrie volgt de installatiebranche op de voet, namelijk met 43 procent. John Huizing, algemeen directeur bij ROVC, noemt het een zorgelijke trend dat het aanbod van technici eigenlijk al jaren gering blijft. ‘Wat wel mooi is om te zien, is dat technische bedrijven nu zelf de verantwoordelijkheid nemen om het probleem tegen gaan. Het zou echter nog beter zijn als de bedrijven elkaar daar onderling in zouden versterken en de krachten gingen bundelen om het probleem van het personeelstekort op te lossen.’ Huizing roept bedrijven op samen te werken in plaats elkaar te beconcurreren op de arbeidsmarkt. ‘Bedrijven zouden zich gezamenlijk kunnen inzetten voor het oprichten van een bedrijvenschool of het gezamenlijk uitzetten van nieuwe initiatieven om meer technisch personeel te werven.’

Het is overigens opvallend dat het imago van de branche door de respondenten pas op de derde plaats komt als oorzaak van de geringe aanwas van nieuw personeel. ‘Mogelijk dat campagnes hun vruchten hebben afgeworpen of dat we het elkaar hebben aangepraat. Het is echt minder erg dan verondersteld. Het probleem zit hem vooral in de aansluiting van onderwijs op werk.’

Plaats in curriculum

Onder meer Uneto-VNI, Koninklijke Metaalunie en FME hebben informateur Zalm en de onderhandelende partijen in een brief opgeroepen om in het reguliere onderwijs meer nadruk op technische en digitale vaardigheden te leggen. Het bedrijfsleven moet daar nauw bij betrokken worden. De organisaties geven in hun brief aan dat technische en digitale ontwikkelingen in elke sector doordringen en overal een plek opeisen. De vraag moet dus niet zijn waar in het primair en voortgezet onderwijs de techniek in het curriculum een plek heeft, maar hoe techniek óveral een plek krijgt. ‘De kennis en ervaring van bedrijven kan worden ingezet om de curriculumherziening goed vorm te geven, zodat techniek en digitale vaardigheden voldoende aandacht krijgen,’ aldus de werkgevers. ‘Bij het formuleren van wat leerlingen moeten kennen en kunnen mag de inbreng van het bedrijfsleven, naast de input van docenten en andere onderwijsstakeholders, niet ontbreken.’

Bron: InstallatieProfs.nl

VSE

Advertisment ad adsense adlogger