Nederland loopt voorop met plannen CCS in industrie

Uitstoot Gas Duurzaamheid

Ervaringen CCS vooral in elektriciteitsproductie en olie- en gassector

Wereldwijd wordt in 17 projecten 22 Mton CO2 afgevangen en opgeslagen, met name in de VS en Canada bij kolencentrales, de oliewinning en de gasopwerking. In de industrie (petrochemie, staal, cement, papier, e.d.) zitten veel CCS-plannen in de pijpleiding maar hangt de uitvoering op organisatie, communicatie, draagvlak, financiering en financiële garantstelling door de overheid en dergelijke. Dat zijn de belangrijkste lessen uit het 2017 European CCS Forum dat gisteren in Rotterdam werd gehouden. VEMW stelt vast dat Nederland voorop loopt met plannen voor toepassing van CCS in de industrie en levert graag een bijdrage aan CCS als een oplossingsrichting voor de reductie van CO2-emissies.

Bij Carbon Capture and Storage wordt de CO2 die vrijkomt bij het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en aardgas, afgevangen en na transport opgeslagen in de ondergrond, zoals in zoutcavernes en uitgeproduceerde olie- en gasvelden. De toepassing van CCS betreffen op dit moment vooral projecten bij kolencentrales, de oliewinning en de gasopwerking. Wereldwijd wordt in 17 projecten 22 Mton CO2 afgevangen, met name in de VS en Canada. Het wereldwijd grootste CCS-project tot nu toe wordt gerealiseerd bij een kolencentrale in Texas, met een investering van 1 mrd dollar. De technologie is een verbeterde conventionele amine gaswasser die meer dan 90 procent van de CO2 en NOx en SOx opvangt.

CCS in de industrie

Het Havenbedrijf in Rotterdam ontwikkelt een plan om van de regionale uitstoot van 30 Mton in 2030 zo’n 5 Mton per jaar (2 Mton in 2020) via CCS in een uitgeproduceerd gasveld op te slaan via een publiek-privaat partnerschap. Eind 2018 moet de investeringsbeslissing genomen worden. Een project in de buurt van Oslo, met participatie van een kunstmestfabriek, cementfabriek en een afvalverbrander hangt op afspraken met de Noorse overheid (budget, financiële garantstelling door de overheid en communicatie/organisatie e.d.). Het consortium hoopt vanaf 2022 1,5 Mton per jaar op te kunnen gaan slaan. In het Verenigd Koninkrijk wordt een project ontwikkeld in het industriële Teesside-cluster (petrochemie, staal en cement). Dat project moet in 2025 operationeel zijn en 5 Mton opslaan in 2030.

Oplossingsrichting

In het Regeerakkoord is CCS een belangrijke route om de emissies van broeikasgassen te reduceren. Van de totale CO2-vermindering in 2030 (56 Mton CO2) moet maar liefst een derde deel (18 Mton) door de industrie afgevangen en in lege gasvelden opgeslagen worden. Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “Het is goed dat CCS genoemd wordt als oplossingsrichting. Nederland kan hier wereldwijd een voortrekkersrol in vervullen. Op dit moment wordt Carbon Capture and Storage nog nergens in de industrie op enige schaal toegepast. De praktijkervaringen die er zijn betreffen projecten bij kolencentrales, oliewinning en gasopwerking. Om de initiatieven in de industrie, zoals in Nederland (Rijnmond), Noorwegen (Oslo) en het Verenigd Koninkrijk (Teesside) tot uitvoering te brengen moeten nog tal van vraagstukken rond de financiering, risico-afdekking en organisatie worden opgelost. Daar wordt wel aan gewerkt, zoals in Nederland met de ontwikkeling van een Routekaart CCS. VEMW levert daar een bijdrage aan, want CCS zal een onderdeel van de oplossing moeten zijn. Niet de enige oplossing, maar wel een belangrijke ”

Meer informatie kunt u hier vinden.

Bron: VEMW

Advertisment ad adsense adlogger