Eerste windturbine ter wereld voor productie waterstof komt in Nederland

Leverancier HYGRO, windturbinefabrikant Lagerwey en onderzoeksinstituut ECN willen dat deze windturbine, die in de Wieringermeer komt te staan, begin 2019 duurzame waterstof produceert.

De turbine, met een vermogen van 4,8 MW, gaat waterstof produceren via elektrolyse. Dit maakt de productie van waterstof goedkoper en efficiënter.

Project

De windturbine zal waterstof gaan produceren voor het project Duwaal. Dit project wordt gerund door een consortium in Noord-Holland, onder leiding van HYGRO. Doel is waterstof duurzaam te produceren, dit naar minstens vijf waterstoftankstations te distribueren en 100 waterstofvrachtwagens van brandstof te voorzien.

Goedkoper

De zogeheten waterstofmolen komt te staan op het windturbinetest-veld van ECN te Wieringerwerf. Idealiter krijgen windturbines in de toekomst een waterstofgasnetwerkaansluiting, in plaats van een aansluiting voor elektriciteit.
Het transport van waterstof per buisleiding is veel goedkoper dan transport van elektriciteit door een kabel. Daarbij fungeert de buisleiding als inherente buffer waardoor er minder afstemming van vraag en aanbod nodig is, één van de uitdagingen bij ‘normale’ wind en zonne-elektriciteit.

Toepassing

De duurzaam geproduceerde waterstof zal in het project Duwaal worden toegepast bij zogenaamde brandstofcel elektrische vrachtwagens. Dit voorkomt de uitstoot van CO2, NOx en fijnstof.

Het project laat zien hoe de toekomstige infrastructuur voor energie vorm kan krijgen. Energy Valley was betrokken bij de totstandkoming van het project en ondersteunt de uitwerking. De organisatie hecht veel belang aan de ontwikkeling van een groene waterstofeconomie in Noord-Nederland.

Advertisment ad adsense adlogger