Contouren Smart Industry 2018-2021

smart industry

Sterke positie Smart Industry verder aanjagen; dat doen we samen

Op dit moment behoort Smart Industry in Nederland tot de top van technologische landen in de wereld. Deze toppositie is geen vanzelfsprekendheid. Zo moet Nederland meegaan in de explosieve versnelling van kennis en nieuwe technologie om onderscheidend te blijven en de concurrentie uit het buitenland voor te blijven.

Hoger niveau tillen

“We staan voor een groot aantal transities, zoals de energietransitie, de digitalisering en de circulaire economie. Grote industrielanden en concurrerende EU-landen investeren fors in de digitalisering van de industrie. Om niet achter te blijven, willen we graag samen met het nieuwe kabinet investeren in de Smart Industry van Nederland”, zo stelt Smart Industry-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink die de contouren van de Implementatieagenda heeft aangeboden aan demissionair minister Henk Kamp. industry 4.0 heeft de ambitie om Nederland als modern industrieland naar een hoger niveau te tillen. Zij doen daarom een oproep aan bedrijven, kennisinstellingen, scholen, regio’s, overheden en branches om zich aan te sluiten bij Smart Industry.

Sterke positie Industry 4.0 veilig stellen

In de contouren voor de Implementatieagenda Smart Industry 2018- 2021 staan de ambities en speerpunten beschreven. Er is al veel bereikt en er is een –beweging- op gang gekomen met Smart Industry. Zo zijn er op dit moment al 29 fieldlabs waar publiek-private partijen met elkaar samen werken. Het programma heeft succes en het is van groot belang dat we verder investeren in de Industry 4.0 van Nederland om onze sterke positie veilig te stellen. Dat draagt structureel bij aan het versterken van welvaart en werkgelegenheid én aan het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst. Een gezonde (maak)industrie hoort daarbij. Dit kan alleen bereikt worden met een goed opgeleide beroepsbevolking met up-to-date kennis en 21st century skills, ondernemers die businesskansen verzilveren en een overheid die maximaal ondersteunt.

Uitnodiging

Smart Industry streeft ernaar om de uitvoering van de huidige Actieagenda verder te professionaliseren en daarbij nog meer samen te werken met de verschillende partners. Bedrijven worden uitgenodigd om mee te sturen en mee te organiseren. Ook moet er meer samenwerking plaatsvinden tussen het landelijke programma en de regio’s. Tot slot is het programma gebaat bij een goede verankering in een brede digitaliseringsagenda. De Implementatieagenda Smart Industry 2018- 2021 wordt eind november 2017 uitgebracht.

Bron: NVDO

Advertisment ad adsense adlogger