Van analoog naar de cloud

Foto vergadering Krohne Academy

Van veldinstrument naar duurzame plantoptimalisatie

KROHNE Academy organiseert in samenwerking met SAMSON, Schneider Electric, iTanks en PHOENIX enkele seminars met als thema ‘Van analoog naar de cloud’.

Meet- en regeltechnische aspecten, assetmanagement, predictive maintenance, cybersecurity, communicatieprotocollen en oplossingen in de cloud is slechts een greep uit de onderwerpen, die worden gepresenteerd. Niet alleen in de basis, maar ook met gedegen diepgang worden actuele thema’s gepresenteerd door experts en specialisten uit de markt.

In de procesindustrie worden veel parameters gemonitord, hierdoor is veel informatie beschikbaar. Hoe kunnen we deze informatie inzetten bij procesoptimalisatie en tegelijkertijd een efficiënte werking van het proces, de veiligheid van de werknemers en de omgeving garanderen?

De beschikbare hoeveelheid informatie wordt op verschillende wijze gedeeld. Hoe gaan we hiermee om en hoe kunnen we deze big data veiligstellen? In de cloud?

De KROHNE Academy speelt met haar seminars hier op in

We starten de Academy met een plenaire presentatie over ‘de kracht van het netwerk’. Na jaren van knokken tegen de economische situatie is er weer ruimte om te innoveren. Daarbij is het effectief om met vakgenoten te kijken naar mogelijkheden én eerdere ervaringen. Bij deze presentatie probeert Mark Oosterveer, programmamanager bij iTanks, een beeld te krijgen hoe de aanwezigen omgaan met innoveren, kennis delen en de kracht van hun eigen netwerk.

Na de plenaire sessie kunt u een optimale route uitstippelen voor het dagprogramma, zodat uw kennis specifiek voor uw werk wordt vergroot. De technisch inhoudelijke en productonafhankelijke lezingen zijn verdeeld in vier themagroepen. Deze zijn in afzonderlijke zalen ondergebracht: Basiskennis, Duurzaamheid, Assetmanagement & Predictive Maintenance en Techniek van morgen.

Naast het lezingenprogramma en de live-demo’s, tonen de deelnemende bedrijven tijdens de pauze op de beursvloer hun producten, diensten en expertise. Door de aanwezigheid van de sprekers op de beursvloer en de vele contactmomenten is er ruim gelegenheid tot het uitwisselen van meningen en ervaringen.

Aan het eind van het lezingenprogramma krijgt u de kans om met een forum over het thema van de Academy mee te discussiëren.

De seminars vinden plaats in Dordrecht en Assen en zijn inhoudelijk gelijk.

Deelname aan het seminar is kosteloos