5 nieuwe lessen over verspreiding van Corona

Het beoordelen van risico's en het bepalen van de antwoorden op Covid-19 waren belangrijke thema's van de meest recente Webinar van het Water Action Platform dat op 9 juli plaatsvond. Hier zijn 5 belangrijke lessen van de interactieve evenement dat werd gehost door Isle voorzitter Piers Clark. 

  1. Verwachte seizoensopbouw van Covid-19

Recent onderzoek toont aan dat we een heropleving van Covid-19 kunnen verwachten als gevolg van seizoensgebonden schommelingen. In een interview op het Water Action Platform webinar op 9 juli, zei hydroloog Fernando Miralles-Wilhelm, hoogleraar aan de Universiteit van Maryland dat onderzoek naar de meest optimale milieu-omstandigheden die nodig zijn voor virus uitbraken om te "exploderen" aantoonde dat de sweetspot voor de luchttemperatuur ligt tussen 5-11oC en een relatieve vochtigheid, tussen de 40-70%. Hij legde ook uit dat deze informatie nog niet is opgenomen in voorspellende modellen.

Miralles-Wilhelm zei: "We verwachten een heropleving van het virus. Het is een seizoensvirus zoals influenza. Aangezien we zeer goede modellen hebben om het weer en klimaat te voorspellen kunnen we verwachten dat er een opleving te zien zal zijn november / begin december op het noordelijk halfrond.

"Als we voorbereid zijn en de 'social distancing' maatregelen nemen die nodig zijn, kunnen we de impact minimaliseren. We hebben genoeg waarschuwingen gehad, er is geen excuus om er niet klaar voor te zijn."

 

  1. Afvalwaterdetectie kan een vroegtijdige waarschuwing geven over Covid

De potentie van afvalwater om te functioneren als een early-warning-systeem voor uitbraken van Covid-19 in gemeenschappen wordt aangetoond door het Canadese technologiebedrijf LuminUltra. Het herhaaldelijk testen van iedereen in een bepaalde populatie voor Covid-19 is misschien niet haalbaar, maar het identificeren en kwantificeren van de aanwezigheid van SARS-CoV-2 in hun collectieve afvalwater kan dienen als een systeem voor vroegtijdige waarschuwing voor de gezondheidsautoriteiten.

Patrick Whalen, chief executive, LuminUltra zei: "De wetenschap is nog steeds in ontwikkeling, maar wat we weten is dat mensen niet alleen anderen direct infecteren, maar ook door lucht en oppervlakken. Er is potentieel voor afvalwater om te functioneren als early warning systeem, om de aanwezigheid van asymptomatische dragers te bepalen zonder rechtstreeks testen op mensen uit te voeren."

Het bedrijf heeft nu 5 miljoen kwantitatieve polymerase chain reaction (qPCR) tests voor Canada geproduceerd en helpt andere landen.

 

  1. Op afvalwater gebaseerde epidemiologiekosten gekwantificeerd

Deelnemers aan het Water Action Platform willen graag beter inzicht krijgen in de kosten van de implementatie van een epidemiologisch systeem op basis van afvalwater. Een nieuw onderzoekspaper van een samenwerking tussen ingenieursbureau Arup, onderzoeksinstituut KWR in Nederland en Exeter University in het Verenigd Koninkrijk schetst de taken en kosten die gepaard gaan met het ontwerpen van een systeem voor vroegtijdige waarschuwing en noemt twee belangrijke kostenelementen.
De eerste is de initiatiefase waarin systemen worden opgezet, waarvoor de kosten worden geschat op £ 200.000. Implementatiekosten moeten dan worden meegenomen in en voor populaties van 3-5 miljoen die kunnen oplopen tot £ 1 miljoen, afhankelijk van plaatsgebonden variabelen.

Het Spaanse technologiebedrijf GoAigua heeft een soortgelijk prijsmodel ontwikkeld waaruit blijkt dat de kosten variëren afhankelijk van de grootte en complexiteit van het epidemiologisch systeem en het aantal monsters, waarbij de kosten varieren van US $ 30-50 dollar per eenheid.

 

  1. Far-UVC licht inactiveert coronavirussen op een veilige manier

Recent onderzoek uitgevoerd in de VS heeft aangetoond dat far-UVC licht – golflengten in het 207-222nm-bereik – menselijke coronavirussen in de buitenlucht efficient inactiveert. Het is algemeen bekend dat conventionele kiemdodende UVC-lampen, die 254nm-golflengten uitzenden, kunnen worden gebruikt om leegstaande ruimten zoals lege ziekenhuisafdelingen en treinwagons te ontsmetten, maar directe blootstelling vormt een gevaar voor de gezondheid van de mens en kan niet worden gebruikt in bezette ruimtes.
De nieuwe studie van Columbia University Irving Medical Center bleek dat meer dan 99,9% van de seizoensgebonden coronavirussen aanwezig in de lucht als druppels werden gedood bij blootstelling aan een bepaalde golflengte van ultraviolet licht dat veilig is om te gebruiken rond de mens. Far-UVC licht kan niet doordringen in de traanfilm op het oppervlak van het oog of de buitenste laag van de huid, zodat het niet de levende cellen in het menselijk lichaam kan beschadigen.
Isle voorzitter Piers Clark zei: "Bij deze lage dosis tarieven, far-UVC blootstelling zou goed een methode voor het verminderen van het virus in openbare locaties. Op zich lost dit de pandemie niet op, maar het is zeker een deel van de oplossing."

 

  1. Zeer laag risico op verspreiding van virussen via afvalwater

Een voortdurende bestudering van de beschikbare academische literatuur door analisten van Isle blijft concluderen dat het risico van het verspreiden van  Covid-19 door blootstelling aan afvalwater zeer laag is. Een recent artikel over transmissie in recreatieve wateren in het tijdschrift Science of the Total Environment zegt dat, terwijl afvalwater een potentiële verspreidingsroute voor SARS-CoV-2 naar recreatieve wateren is, er slechts beperkte gegevens over de aanwezigheid en levensvatbaarheid van het virus in waterlichamen voorhanden is.

Isle voorzitter Piers Clark zegt: "Er is veel meer onderzoek nodig is, maar we houden vast aan onze eerder genoemde conclusies dat het risico van virusverspreiding via afvalwater zeer laag is."