Liquefied Natural Gas: Dé transitiebrandstof naar waterstof?

LNG

De afspraken zijn duidelijk. Volgens het Kyotoverdrag produceren we in 2050 emissieneutraal. Dat dat niet vanzelf gaat, tenzij we heel regelmatig een pandemie met bijbehorende lockdown hebben, lijkt duidelijk. Hoe we daar gaan komen, dat heeft nog wat voeten in aarde. Reduce, reuse, recycle, maar in ieder geval altijd kijken naar alternatieven.

Als het gaat over alternatieven voor fossiele brandstoffen wordt bijvoorbeeld momenteel veel over waterstof gesproken. Maar voordat waterstof als alternatieve brandstof een volwaardige plaats in gaat nemen, vloeit er nog wel wat water door de Rijn.

Liquefied Natural Gas - afgekort LNG, lijkt een veelbelovende brandstof voor de transitieperiode. Wat komt daarbij kijken? En hoever zijn we daarmee? In Automatie | PMA nummer vijf lees je een interview met Arjan van Ginkel. Hij werkt bij Endress+Hauser en was vanaf het begin betrokken bij zeer diverse projecten met Liquefied Natural Gas in Nederland. Hij praat ons bij over de stand van zaken als het gaat om de diverse uitdagingen die het gebruik van deze brandstof met zich meebrengt bijvoorbeeld bij vervoer, opslag, verbruik, metingen en kalibratie.

“Voor de verrekening komen er natuurlijk nog andere zaken om de hoek. Als eerste het verschil tussen massa en volume. Bij temperatuurverschillen blijft de massa altijd gelijk. Dus wil je verrekenen op massa = volume x dichtheid. Bij het verladen heeft een opgave in kilo’s dus de voorkeur.”

“Dan als tweede: LNG is vloeibaar aardgas. En aardgas kan verschillende samenstellingen hebben. Daarom wil je verhandelen op calorische waarde, dus de energie-inhoud per kilo. Met een liquefaction plant worden twintigjarige contracten afgesloten voor leveringen met een vastgestelde samenstelling. En dat wordt bij iedere aankomst gecontroleerd.”

Tijdens het samenstellen van dit artikel, bereiken ons berichten over groeiende investeringen in LNG, waarbij regeringen investeringen doen om het banenverlies door de crisis enigszins te beperken. Dat zal een enorme impuls geven aan LNG-opslaglocaties en -installaties. Hoe actueel wil je het hebben?

Wil jij Automatie | PMA gratis ontvangen? Klik dan hier.